1645, 12. (?) august Sogn og Fjordane, Vik, Engjum skjøte

1645-08-12

Botolf Ellindssøn på Engjum i Kvamsøy skipreide, lagrettemann samme sted, har med sin hustru Gjertrud Olsdatters samtykke solgt hennes rette odelsjordpart i Mæleim (Hafslo) i Indre Sogn til Botolf Barsnes i Sogndal skipreide for 30 ...

Eiendomshandel, Jord, kjøp og salg, Lagrettemann, Lensmann, Jordpart, Skjøtningsøre, Odelsjord, Salg ; (odelsjord)

Diplom ubb-1645-08-12