1617, 10. oktober Møre og Romsdal, Borgund forsvarsbrev

1617-10-10

To gullsmeder, Tønnis Henricksen og Jasper Peppelbom, forsvarer seg i et brev til slotsherren, Knut Urne og øvrigheten da de av gullsmedene i Bergen var stevnet til å møte på Bergen rådhus fordi de har ...

Brev, Gullsmed, Klage, Stevning, Øvrighet, Slottsherre, Ordinans, Skatt, Forsvar

Diplom ubb-1617-10-10

1617, 24. juli Bergen klage

1617-07-24

Gullsmedene i Bergen klager til slottsherren, Knud Urne samt øvrigheten, over to gullsmeder, Tønnis Henricksen og Jasper Peppelbom, såvelsom noen andre løse kompaner som drar rundt på landsbygden og øver sitt håndverk. De to nevnte ...

Gullsmed, Klage, Øvrighet, Håndverk, Slottsherre, Embetskrå

Diplom ubb-1617-07-24