1602. 18. april Møre og Romsdal, Vatne kunngjøring

1602-04-18

Seks menn kunngjør, at Anders Ulvestad og Ingebrigt Oluffssøn bekjentgjorde for dem på Vatne kirkegård, at Ingebrigt hadde pansatt hos Anders 2 mellag i gården Ertesvåg for 16 gamle daler. Anders skulle beholde godset inntil ...

Kunngjøring, Gård, Betaling, Gods, Pantsetting, Bekjentgjøring, Mellag

Diplom ubb-1602-04-18