1657, 5. februar Bergen skjøte

1657-02-05

Helrich Serekes, residerende husbond i Guldskoen, har med fullmakt fra samtlige naboer solgt til Johan Buthe, kjøpmann i Bremen, en sjøstue på nordre side i nevnte gård med parter og rettigheter i bryggen, Schøtstuen og ...

Eiendomshandel, Gård, Ildhus, Fullmakt, Nabo, Husbond, Brygge, Schøtstue, Salg ; (sjøstue), Sjøstue, Kjøpmann ; (Bremen)

Diplom ubb-1657-02-05

1603, 10. juli Kjøbenhavn kunngjøring ; (kongelig)

1603-06-10

Kong Christian IV kunngjør, at da Borkort Nordenholt, født i Bremen, frykter i et brev til kongen for at han ikke får bruke sitt gulldmedembede i Bergen på like fot med byens andre gullsmeder, bevilger ...

Kunngjøring, Gullsmed, Konge ; (Danmark og Norge), Rettighet, Øvrighet, Gullsmedembede, Bevilgning

Diplom ubb-1603-06-10