Skostredet, navnet.

Skostredet har navn etter skomakerne som her hadde sine verksteder og garverboder efter at engelskmennene måtte flytte fra strøket i 1300 årene. På 1600 tallet flyttet så garverne og skomakerne til nordøstre hjørne av Lille Lungegårdsvann, omtrent hvor Starvhusgaten ...

Katalogkort ubb-bros-kt-s-128

Starvhusgaten, gatenavn

Se også kort på Starefossen, Skomakerdiket. Stoltz' gatenavnsfortegnelser: "Starvhusgaten ligger mellom Torvet og Kaien. Et Starfhus var tidligere navn på skomakerenes garveboder etter gammelnorsk starf- arbeid. Disse starvhusene lå ved nordre og østre side av ...

Katalogkort ubb-bros-kt-s-312

Skostrædet.

Om Christian D. Blytts utvalg av brennevin, se Adresse-contoiret 24. desember 1845, 3 annonser, samt en om cologne og røkelse.

Katalogkort ubb-bros-kt-s-129