Starvhusgaten

I matrikkelen 1884 står 16. rode nr. 70 til 76 oppført som "øde Grund". kanskje Børneparken? Adresse-Contoiret 25. desember 1780: "Huuset udi 16de Rode No. 76, af 2de Høider med Ildhuus og Hauge, nye opbygt i ...

Katalogkort ubb-bros-kt-s-316

Starvhusgaten - Lille Lungegårdsvann.

I matrikkelen 1884 står rodenummeret oppført som Musegaten 9c og "øde Grund", og dette stemmer med anførsler i slekten Koren, 1. bind med bilde side 59, 2. bind side 155. Eiendommen ble kjøpt av amtmann ...

Katalogkort ubb-bros-kt-s-315

Starvhusgaten, artikkel

Artikkel om Starvhusgaten Gråmuren, hagene ved Lille Lungegårdsvann, brannen 1855, i Bergens Tidende 12. desember 1931. A. Berg

Katalogkort ubb-bros-kt-s-313

Starvhusgate

Ved byparkens østside, sannsynligvis på samme sted som den nuværende telegrafbygning, stod det i eldre tid en "fjelebod" som tilhørte sakfører Jebsen og joh. Ludv. Mowinckle. Den var til forargelse, og ble ofte kritisert og ...

Katalogkort ubb-bros-kt-s-314

Skostredet, navnet.

Skostredet har navn etter skomakerne som her hadde sine verksteder og garverboder efter at engelskmennene måtte flytte fra strøket i 1300 årene. På 1600 tallet flyttet så garverne og skomakerne til nordøstre hjørne av Lille Lungegårdsvann, omtrent hvor Starvhusgaten ...

Katalogkort ubb-bros-kt-s-128