[Søfteland]

Ukjent

Leirliv Bahus (fana) 1898 (landvern)

Gerhard Marius Nilsen Berg

Leirliv Ulven (Os) 1897. 2.linje

Gerhard Marius Nilsen Berg

Divisjonen i Bergen Packing co, Os

Gerhard Marius Nilsen Berg

[Gruppeportrett ved hytte]

Gerhard Marius Nilsen Berg

Bergen Packing co, Os

Gerhard Marius Nilsen Berg

[Støl]

Gerhard Marius Nilsen Berg

Bergens Sparebank

Norvin Reklamefoto

Bergens Sparebank

Norvin Reklamefoto

Bergens Sparebank

Norvin Reklamefoto

Bergens Sparebank

Norvin Reklamefoto

Bergens Sparebank

Norvin Reklamefoto

[Sandviken]

Ukjent

Panteobligasjon for Johan A.H. Steineger

Johan Andreas Henrich Steineger

[Prospekt]

Johan von der Fehr

[Bergen havn]

Ukjent

[Landskapsprospekt]

Peder Christiansen

[Landskapsprospekt]

Peder Christiansen

[Muren]

Ukjent