Prekener 1

Samlinger knyttet til Prekener

Disse samlingene er ikke tilgjengelig i Marcus, men du kan finne mer informasjon i den gamle Manuskriptkatalogen (pdf).

  • ubb-ms-0695
  • ubb-ms-0811-B-3
  • ubb-ms-0811-F-9
  • ubb-ms-0845-a
  • ubb-ms-1598

Ukjent

Bergens Byes og Det Hanse-Stædiske Contoirs samt Eendeel Bergens Byes PrivilegierBarber- Laughs Articler og Trundhiems med Bergens byes om de 4re Søelehnes Handel Passerede ældgamle Domme og Previlegier fra Anno 1592 , Barber- Laughs Articler og Trundhiems med Bergens byes om de 4re Søelehnes Handel Passerede ældgamle Domme og Previlegier fra Anno 1592.

Bergen, Privilegier vedk., Bergenske laugs-privilegier, Bergen vedk, Love, Tyske kontor i Bergen vedk., Handelshistorie vedk., Handel vedk., Prekener, Testamenter, Tyske kontor, Hansatiden, Hanseatene, Bergens byes privilegier, Tyske kontors (Bergen) privilegier, Trondhjems byes privilegier