Fugler 84

Samlinger knyttet til Fugler

Disse samlingene er ikke tilgjengelig i Marcus, men du kan finne mer informasjon i den gamle Manuskriptkatalogen (pdf).

  • ubb-ms-0673

James Alexandersønn Grieg

Bastarder blandt vore vilde hønsefugle

Fugler

Robert Collett

Spetterne og telegrafstolperne

Fugler

Ole Nordgaard

Et fuglebjerg.

Fugler

James Alexandersønn Grieg

Lammegribben

Fugler

Adolf Skramstad

Graaspurven

Fugler

Ernst Krause

Et bidrag til gjøgens naturhistorie

Fugler

Jørgen Brunchorst; James Alexandersønn Grieg; Otto N. Witt; Ole Nordgaard; O. J. Lie-Pettersen; A. Bauer

Naturen. Nr. 10, Oktober 1897, 21de. Aargang

Medisin, Botanikk, Astronomi, Entomologi, Fiskeri, Fugler

James Alexandersønn Grieg

Aftenfalken.

Fugler

O. J. Lie-Pettersen

Vore trostearter

Fugler

Ludwig Reinhardt

Hønsenes herkomst

Fugler

O. J. Lie-Pettersen

Vore trostearter

Fugler

O. J. Lie-Pettersen

Brevduernes flugt

Fugler

O. J. Lie-Pettersen

Stendulpen (Saxicola oenanthe)

Fugler

Jens Zetlitz Kielland

Fugler

Anthon Landmark; Thorolf Vogt; Ørjan Olsen

Naturen. Nr 3, Mars 1914, 38de aargang

Astronomi, Zoologi, Fugler

Anthon Landmark

Mere om Tringa minuta. (Liten strandvibe).

Fugler

O. J. Lie-Pettersen; Hagbart Magnus; Anders Killingstad; C. Rahir

Naturen. Nr 5, Mai 1914, 38de aargang

Medisin, Botanikk, Geografi, Arkeologi, Jubileum, Fugler

O. J. Lie-Pettersen

Bogfinken (Fringilla coelebs Linn).

Fugler

Carl Fredrik Kolderup; Thorleif Schjelderup-Ebbe; O. J. Lie-Pettersen; Hagbart Magnus; Hans Molisch

Naturen. Nr 7-8, Juli-August 1914, 38de aargang

Geologi, Botanikk, Zoologi, Geografi, Kjemi, Entomologi, Fugler

Thorleif Schjelderup-Ebbe

Træk av hønsenes liv.

Fugler

Carl Fredrik Kolderup; Martin Cecilius August Brinkmann; O. J. Lie-Pettersen; Nicolay Wilhelm Coch

Naturen. Nr 9, September 1914, 38de aargang

Geologi, Medisin, Zoologi, Fugler, Anatomi

O. J. Lie-Pettersen

Vore meiser.

Fugler

O. J. Lie-Pettersen; Anton Mohr Wiesener

Naturen. Nr 10, Oktober 1914, 38de aargang

Geologi, Fugler

O. J. Lie-Pettersen

Vore meiser.

Fugler

Jens Fredrik Schroeter; Askell Røskeland; Victor Moritz Goldschmidt

Naturen. Nr 11, November 1914, 38de aargang

Astronomi, Mineralogi, Fugler

Askell Røskeland

Nogen sjeldne fugler iagtatt i Vennesla.

Fugler

W. Christie; O. J. Lie-Pettersen; Hagbart Magnus; Askell Røskeland; Anton Wilhelm Brøgger

Naturen. Nr 12, Desember 1914, 38de aargang

Botanikk, Geografi, Arkeologi, Fugler

O. J. Lie-Pettersen

Nogen iagttagelser over fuglenes vaartræk i Schweitz 1914.

Fugler

Askell Røskeland

Duetrosten (Turdus viscivorus, L.)

Fugler

Bjørn Helland-Hansen ; Johan Nordal Fischer Wille; O. J. Lie-Pettersen

Naturen. Nr 6, Junii 1915, 39de aargang

Botanikk, Meteorologi, Biologi, Fugler

O. J. Lie-Pettersen

Linerlen (Motacilla alba Lin).

Fugler

Carl Fredrik Kolderup; Jens Holmboe; Sigurd Johnsen; Anders Killingstad; Ole Andreas Krogness

Naturen. Nr 7-8, Juli-August 1915, 39de aargang

Paleontologi, Astronomi, Nekrologer, Zoologi, Fugler, Jordbruk

Sigurd Johnsen

Om fugletrækket.

Fugler

Sigurd Johnsen; Carl Dons; Olaf Martin Devik

Naturen. Nr 9, September 1915, 39de aargang

Geologi, Fysikk, Teknik, Fugler

Sigurd Johnsen

Om fugletrækket.

Fugler

Jens Fredrik Schroeter; Sigurd Johnsen; Andreas Martin Hansen; Olaf Melkild

Naturen. Nr 11, November 1915, 39de aargang

Geologi, Paleontologi, Meteorologi, Nekrologer, Polarforskning, Mineralogi, Fugler

Sigurd Johnsen

Om fugletrækket.

Fugler

Sigurd Johnsen; Andreas Martin Hansen

Naturen. Nr 12, Desember 1915, 39de aargang

Geologi, Paleontologi, Fugler

Sigurd Johnsen

Om fugletrækket.

Fugler

Sverre Patursson; Henrik Mohn; Carl Dons

Naturen. Nr 4, April 1916, 40de aargang

Meteorologi, Zoologi, Polarforskning, Fugler

Sverre Patursson

Lundefuglen. (Fratercula arctica).

Fugler

Daniel Cornelius Danielssen; Carl Dons; Sophus Christian Munk Aars

Naturen. Nr 5, Mai 1916, 40de aargang

Geologi, Meteorologi, Fugler

Sophus Christian Munk Aars

Gjøken.

Fugler

Axel Severin Steen; Martin Cecilius August Brinkmann; O. J. Lie-Pettersen

Naturen. Nr 6, Juni 1916, 40de aargang

Meteorologi, Zoologi, Fugler

O. J. Lie-Pettersen

Den nyzeelandske bjergpapegøie (Nestor notabilis).

Fugler

O. J. Lie-Pettersen; Adolf Hoel; Ole Andreas Krogness; Jan Greve Thaulow Petersen

Naturen. Nr 6, Juni 1917, 41de aargang

Geologi, Meteorologi, Arkeologi, Fugler, Helleristninger

O. J. Lie-Pettersen

Den grønne løvsanger.

Fugler

John Bernhard Rekstad; Martin Cecilius August Brinkmann; Johan Nordal Fischer Wille; Andreas Bredal Wessel

Naturen. Nr 12, Desember 1917, 41de aargang

Geologi, Nekrologer, Zoologi, Fugler, Bryologi

Andreas Bredal Wessel

Fugletrækket i nordlige og sydlige dele av vort land.

Fugler