Sagen & Foss, Bergens beskrivelse 0

Samlinger knyttet til Sagen & Foss, Bergens beskrivelse

Disse samlingene er ikke tilgjengelig i Marcus, men du kan finne mer informasjon i den gamle Manuskriptkatalogen (pdf).

  • ubb-ms-0751
  • ubb-ms-0921