Magnus Bergs erklæring om alterens sakramente 1


Magnus Berg (Den berømmelige Konstner) hans Erklæring om Alterens Sacramente.

1700-tallet, Kirke, Kirker, Religiøse skrifter m.m., Kirkehistorie, Religion vedk, Magnus Bergs erklæring om alterens sakramente, Klage