Anleggsarbeider 69


Gustav Brosing

Asfaltering på Festplassen

Asfalt, Anleggsarbeider

Gustav Brosing

Asfaltering på Festplassen

Asfalt, Anleggsarbeider, Arbeidsklær

[Lille lungegårdsvann fotografert mot Kaigaten]

Robåt, Arbeider, Vann, Anleggsarbeider, Heisekran, Dykker

Ukjent

Fraa arbeidet paa söndre blok

Snø, Havn, Kaianlegg, Arbeider, Vinter, Anleggsarbeider

Ukjent

[Møhlenpris]

Robåt, Kaianlegg, Kran, Anleggsarbeider, Dykker

Ukjent

[Jerimias Henden]

Mann, Mannsportrett, Komponist, Anleggsarbeider, Spelemann

Ukjent

[Anleggsarbeid på Nestunn-Osbanen 1894]

Snø, Tog, Vinter, Anleggsarbeider, Damplokomotiv, Nesttun-Osbanen

Ukjent

[Arbeide i Østre Skostredet]

1927-03-23

Dør, Trillebår, Anleggsarbeider

Ukjent

[Storediket]

Anleggsarbeider, Trallebane, Demning, El-, gass- og vannforsyning

Ukjent

[Bergens Vand og Kloakvæsen jobber i Slottsgaten]

Snø, Sjøbod, Tønne, Vinter, Brakker, Anleggsarbeider, El-, gass- og vannforsyning

Ralph L. Wilson

[Fra arbeidet med Tarlebødemmningen og Storediket]

Verktøy, Anleggsarbeider, Yrkesklær, Rør, El-, gass- og vannforsyning, Rørlegger

Ralph L. Wilson

[Arbeidere med boremaskin]

Mann, Anleggsarbeider, Yrkesklær, El-, gass- og vannforsyning, Boremaskin

Ralph L. Wilson

[Anlegg av reduksjonskammer]

Mann, Trillebår, Anleggsarbeider, El-, gass- og vannforsyning, Boremaskin

Ukjent

[Arbeid med Svartediksdemningen]

Anleggsarbeider, Dykker, Demning

Ralph L. Wilson

[Arbeidslag ved Tarlebøanlegget]

Mann, Anleggsarbeider, Yrkesklær, Demning

Ukjent

[Anleggsarbeid på Storediket]

Anleggsarbeider, Trallebane, Demning, Forskaling

Ukjent

[Anleggsarbeid på Storediket]

Mann, Anleggsarbeider, Yrkesklær, Stein, Trallebane, Demning

Ukjent

[Anleggsarbeid på Storediket]

Landskap, Mann, Anleggsarbeider, Stein, Trallebane, Demning

Ukjent

[Anleggsarbeid på Storediket]

Anleggsarbeider, Stein, Trallebane, Demning

Ukjent

[Anleggsarbeid på Storediket]

Landskap, Mann, Anleggsarbeider, Yrkesklær, Stein, Demning, Spett

Ukjent

[Anleggsarbeid på Storediket]

Landskap, Anleggsarbeider, Demning

Ukjent

[Anleggsarbeid på Storediket]

Anleggsarbeider, Demning

Ukjent

[Anleggsarbeid på Storediket]

Anleggsarbeider, Demning

Ukjent

[Anleggsarbeid på Storediket]

Byggeplass, Verktøy, Brakker, Anleggsarbeider, Murearbeid, Demning, Forskaling, El-, gass- og vannforsyning

Ukjent

[Fra bygging av Storediket]

Landskap, Anleggsarbeider, Demning

Ukjent

[Fra bygging av Storediket]

Anleggsarbeider, Heisekran, Demning

Ukjent

[Fra utbygging av Storediket]

Anleggsarbeider, Heisekran, Demning

Ukjent

[Bygging av Tarlebødemningen]

Landskap, Anleggsarbeider, Heisekran, Demning

Ukjent

[Bygging av Tarlebødemningen]

Landskap, Anleggsarbeider, Demning

Ukjent

De tre eldste Svartedigs-stemmer

Anleggsarbeider, Dykker, Demning

Ukjent

De tre eldste Svartedigs-stemmer

Anleggsarbeider, Dykker, Demning

Ukjent

[Tarlebøstemmen]

Byggeplass, Anleggsarbeider, Yrkesklær, Demning, Forskaling, El-, gass- og vannforsyning

Ukjent

[Tarlebøstemmen]

Byggeplass, Kran, Anleggsarbeider, Trallebane, Demning, El-, gass- og vannforsyning

Ukjent

[Tarlebøstemmen]

Kran, Anleggsarbeider, Yrkesklær, Demning, El-, gass- og vannforsyning

Ukjent

[Tarlebøstemmen]

Anleggsarbeider, Demning, El-, gass- og vannforsyning

Ukjent

[Tarlebøstemmen]

Snø, Skur, Kran, Vinter, Anleggsarbeider, Demning, El-, gass- og vannforsyning

Ukjent

[Forhøyelse av inntaksdam, 1923/24]

Anleggsarbeider, Yrkesklær, Demning, Forskaling

Ukjent

[Dammen . Svartediket]

Spade, Anleggsarbeider, Demning, El-, gass- og vannforsyning

Ukjent

[Svartediksstemmen]

Byggeplass, Stillas, Anleggsarbeider, Demning, El-, gass- og vannforsyning

Ukjent

[Fra byggingen av Neevengården]

Byggeplass, Anleggsarbeider

Ukjent

[Svartediksstemmen]

Byggeplass, Anleggsarbeider, Rør, Demning, El-, gass- og vannforsyning

Ukjent

[Svartediksstemmen]

Byggeplass, Stillas, Anleggsarbeider, Rør, Demning, El-, gass- og vannforsyning

Ukjent

[Svartediksstemmen]

Byggeplass, Stillas, Anleggsarbeider, Rør, Demning, El-, gass- og vannforsyning

Ukjent

[Svartediksstemmen]

Byggeplass, Stillas, Anleggsarbeider, Rør, Demning, El-, gass- og vannforsyning

Ukjent

[Svartediksstemmen]

Byggeplass, Stillas, Anleggsarbeider, Demning, El-, gass- og vannforsyning

Ukjent

[Svartediksstemmen]

Byggeplass, Stillas, Anleggsarbeider, Demning, El-, gass- og vannforsyning

Ralph L. Wilson

[Annleggsarbeide i Bergen]

Brakker, Jernbaneskinner, Anleggsarbeider

Ralph L. Wilson

[Anlegsarbeide i Bergen]

Jernbaneskinner, Anleggsarbeider, Heisekran

Ingebrigt Lunde

Môllendalsbryggen 1908

Kaianlegg, Anleggsarbeider, Livbøye

Ingebrigt Lunde

Nordre Nöstekai

Kaianlegg, Pram, Anleggsarbeider, Heisekran