Anleggsarbeider 62


Gustav Brosing

Asfaltering på Festplassen

Asfalt, Anleggsarbeider

Gustav Brosing

Asfaltering på Festplassen

Asfalt, Anleggsarbeider, Arbeidsklær

[Lille lungegårdsvann fotografert mot Kaigaten]

Arbeider, Robåt, Vann, Anleggsarbeider, Heisekran, Dykker

Ukjent

Fraa arbeidet paa söndre blok

Kaianlegg, Snø, Havn, Arbeider, Vinter, Anleggsarbeider

Ukjent

[Møhlenpris]

Kaianlegg, Robåt, Kran, Anleggsarbeider, Dykker

Ukjent

[Jerimias Henden]

Mann, Mannsportrett, Komponist, Anleggsarbeider, Spelemann

Ukjent

[Anleggsarbeid på Nestunn-Osbanen 1894]

Snø, Tog, Vinter, Anleggsarbeider, Damplokomotiv, Nesttun-Osbanen

Ukjent

[Arbeide i Østre Skostredet]

1927-03-23

Dør, Trillebår, Anleggsarbeider

Ukjent

[Storediket]

Anleggsarbeider, Trallebane, Demning, El-, gass- og vannforsyning

Ukjent

[Bergens Vand og Kloakvæsen jobber i Slottsgaten]

Sjøbod, Snø, Tønne, Vinter, Brakker, Anleggsarbeider, El-, gass- og vannforsyning

Ralph L. Wilson

[Fra arbeidet med Tarlebødemmningen og Storediket]

Verktøy, Anleggsarbeider, Yrkesklær, Rør, El-, gass- og vannforsyning, Rørlegger

Ralph L. Wilson

[Arbeidere med boremaskin]

Mann, Anleggsarbeider, Yrkesklær, El-, gass- og vannforsyning, Boremaskin

Ralph L. Wilson

[Anlegg av reduksjonskammer]

Mann, Trillebår, Anleggsarbeider, El-, gass- og vannforsyning, Boremaskin

Ukjent

[Arbeid med Svartediksdemningen]

Anleggsarbeider, Dykker, Demning

Ralph L. Wilson

[Arbeidslag ved Tarlebøanlegget]

Mann, Anleggsarbeider, Yrkesklær, Demning

Ukjent

[Anleggsarbeid på Storediket]

Anleggsarbeider, Trallebane, Demning, Forskaling

Ukjent

[Anleggsarbeid på Storediket]

Mann, Anleggsarbeider, Yrkesklær, Stein, Trallebane, Demning

Ukjent

[Anleggsarbeid på Storediket]

Landskap, Mann, Anleggsarbeider, Stein, Trallebane, Demning

Ukjent

[Anleggsarbeid på Storediket]

Anleggsarbeider, Stein, Trallebane, Demning

Ukjent

[Anleggsarbeid på Storediket]

Landskap, Mann, Anleggsarbeider, Yrkesklær, Stein, Demning, Spett

Ukjent

[Anleggsarbeid på Storediket]

Landskap, Anleggsarbeider, Demning

Ukjent

[Anleggsarbeid på Storediket]

Anleggsarbeider, Demning

Ukjent

[Anleggsarbeid på Storediket]

Anleggsarbeider, Demning

Ukjent

[Anleggsarbeid på Storediket]

Byggeplass, Verktøy, Brakker, Anleggsarbeider, Murearbeid, Demning, Forskaling, El-, gass- og vannforsyning

Ukjent

[Fra bygging av Storediket]

Landskap, Anleggsarbeider, Demning

Ukjent

[Fra bygging av Storediket]

Anleggsarbeider, Heisekran, Demning

Ukjent

[Fra utbygging av Storediket]

Anleggsarbeider, Heisekran, Demning

Ukjent

[Bygging av Tarlebødemningen]

Landskap, Anleggsarbeider, Heisekran, Demning

Ukjent

[Bygging av Tarlebødemningen]

Landskap, Anleggsarbeider, Demning

Ukjent

De tre eldste Svartedigs-stemmer

Anleggsarbeider, Dykker, Demning

Ukjent

De tre eldste Svartedigs-stemmer

Anleggsarbeider, Dykker, Demning

Ukjent

[Tarlebøstemmen]

Byggeplass, Anleggsarbeider, Yrkesklær, Demning, Forskaling, El-, gass- og vannforsyning

Ukjent

[Tarlebøstemmen]

Byggeplass, Kran, Anleggsarbeider, Trallebane, Demning, El-, gass- og vannforsyning

Ukjent

[Tarlebøstemmen]

Kran, Anleggsarbeider, Yrkesklær, Demning, El-, gass- og vannforsyning

Ukjent

[Tarlebøstemmen]

Anleggsarbeider, Demning, El-, gass- og vannforsyning

Ukjent

[Tarlebøstemmen]

Snø, Skur, Kran, Vinter, Anleggsarbeider, Demning, El-, gass- og vannforsyning

Ukjent

[Forhøyelse av inntaksdam, 1923/24]

Anleggsarbeider, Yrkesklær, Demning, Forskaling

Ukjent

[Dammen . Svartediket]

Spade, Anleggsarbeider, Demning, El-, gass- og vannforsyning

Ukjent

[Fra byggingen av Neevengården]

Byggeplass, Anleggsarbeider

Ralph L. Wilson

[Annleggsarbeide i Bergen]

Brakker, Jernbaneskinner, Anleggsarbeider

Ralph L. Wilson

[Anlegsarbeide i Bergen]

Jernbaneskinner, Anleggsarbeider, Heisekran

Ingebrigt Lunde

Môllendalsbryggen 1908

Kaianlegg, Livbøye, Anleggsarbeider

Ingebrigt Lunde

Nordre Nöstekai

Kaianlegg, Pram, Anleggsarbeider, Heisekran

Ingebrigt Lunde

Môllendalsbryggen 1908

Kaianlegg, Livbøye, Anleggsarbeider

Ingebrigt Lunde

Môllendalsbryggen 1908

Kaianlegg, Livbøye, Ferge, Anleggsarbeider

Ukjent

Nordre blok ferdig

Flagg, Kaianlegg, Robåt, Kranselag, Anleggsarbeider

Ukjent

Nordre blok ferdig

Folkemengde, Flagg, Kaianlegg, Kranselag, Anleggsarbeider, Heisekran

Ukjent

Nordre blok ferdig

Kaianlegg, Anleggsarbeider, Heisekran

Ukjent

Nordre blok ferdig

Flagg, Kaianlegg, Anleggsarbeider, Heisekran

Ingebrigt Lunde

Maalested for vandmasser nedenfor Svartediget

Mann, Tønne, Byggeplass, Anleggsarbeider, Demning, Slegge, El-, gass- og vannforsyning