Sakristi 9


Atelier KK

[Fana kirke sett fra øst. Korets østmur og sakristiet]

1928-12-29

Tre, Vindu, Arkitekt, Snø, Kirke, Gravplass, Arkitekter, Sakristi

Atelier KK

[Eksteriør, Fana Kirke. Sett fra sør-vest.]

Vindu, Arkitekt, Kirke, Steinmur, Arkitekter, Sakristi

Atelier KK

[Eksteriør Fana kirke. Kirkens sørside og sakristi sett fra vest]

Vindu, Arkitekt, Kirke, Hellestein, Gravstein, Arkitekter, Sakristi

Atelier KK

[Eksteriør Fana kirke. Korets østmur og sakristiet sett fra sør-øst.]

Vindu, Arkitekt, Kirke, Steintrapp, Varebil, Tønne, Steinmur, Arkitekter, Sakristi

Atelier KK

[Eksteriør Fana kirke. Kirke og sakristi sett fra sørvest]

Vindu, Arkitekt, Snø, Kirke, Steinmur, Arkitekter, Sakristi

Atelier KK

[Eksteriør Fana kirke. Korets østmur og sakristiet sett fra sør-øst]

Vindu, Arkitekt, Kirke, Steintrapp, Steinmur, Motorsykkel, Arkitekter, Sakristi

Atelier KK

[Eksteriør Fana kirke. Korets østmur og sakristiet sett fra øst.]

1928-01-01

Tre, Vindu, Arkitekt, Snø, Kirke, Arkitekter, Sakristi

Atelier KK

[Interiør fra sakristiet i Fana kirke]

Vindu, Arkitekt, Kirke, Bjelke, Kirkebenk, Arkitekter, Sakristi

Atelier KK

[Interiør fra sakristiet i Fana kirke]

1928-12-29

Vindu, Arkitekt, Kirke, Kirkebenk, Arkitekter, Sakristi