Sakristi 9


Atelier KK

[Fana kirke sett fra øst. Korets østmur og sakristiet]

1928-12-29

Tre, Kirke, Vindu, Snø, Arkitekt, Gravplass, Arkitekter, Sakristi

Atelier KK

[Eksteriør, Fana Kirke. Sett fra sør-vest.]

Kirke, Vindu, Arkitekt, Steinmur, Arkitekter, Sakristi

Atelier KK

[Eksteriør Fana kirke. Kirkens sørside og sakristi sett fra vest]

Kirke, Vindu, Arkitekt, Hellestein, Gravstein, Arkitekter, Sakristi

Atelier KK

[Eksteriør Fana kirke. Korets østmur og sakristiet sett fra sør-øst.]

Kirke, Vindu, Arkitekt, Steintrapp, Varebil, Tønne, Steinmur, Arkitekter, Sakristi

Atelier KK

[Eksteriør Fana kirke. Kirke og sakristi sett fra sørvest]

Kirke, Vindu, Snø, Arkitekt, Steinmur, Arkitekter, Sakristi

Atelier KK

[Eksteriør Fana kirke. Korets østmur og sakristiet sett fra sør-øst]

Kirke, Vindu, Arkitekt, Steintrapp, Steinmur, Motorsykkel, Arkitekter, Sakristi

Atelier KK

[Eksteriør Fana kirke. Korets østmur og sakristiet sett fra øst.]

1928-01-01

Tre, Kirke, Vindu, Snø, Arkitekt, Arkitekter, Sakristi

Atelier KK

[Interiør fra sakristiet i Fana kirke]

Kirke, Vindu, Arkitekt, Bjelke, Kirkebenk, Kirkeinteriør, Arkitekter, Sakristi

Atelier KK

[Interiør fra sakristiet i Fana kirke]

1928-12-29

Kirke, Vindu, Arkitekt, Kirkebenk, Kirkeinteriør, Arkitekter, Sakristi