Prestegårder 4

Samlinger knyttet til Prestegårder

Disse samlingene er ikke tilgjengelig i Marcus, men du kan finne mer informasjon i den gamle Manuskriptkatalogen (pdf).

  • ubb-ms-0777-A
  • ubb-ms-0777-L
  • ubb-ms-0777-N

Catharine Hermine Kølle

Utsnitt av "Ullensvangs Kirke og Præstegaard."

Kirke, Kirker, Prospekter, Malerkunst, Prestegårder

Catharine Hermine Kølle

Uldvigs Kirke og Præstegaard.

Kirke, Kirker, Prospekter, Malerkunst, Prestegårder

Catharine Hermine Kølle

'Ullensvangs Præstegaard'

Prospekter, Malerkunst, Prestegårder, Akvarell

Catharine Hermine Kølle

Ullensvangs Kirke og Præstegaard.

Kirke, Kirker, Prospekter, Malerkunst, Prestegårder