Biletter 3


Christian Magnus Falsen

Føring av diverse utgifter i Christian Magnus Falsen sitt hushold.

1800-tallet, Fisk, Melk, Regnskap, Biletter, Lammefjerding, Blekk, Fløte, Karri, Hansker, Limoner, Tobakkspipe, Ål, Papir

Tryksaker som: Love for Det dramatiske Selskab 1820. - Love for Det dramatiskeSelskab 1867. - Aktiebrever, leiekontrakter, gamle billetter m. m.

1800-tallet, Bergen, Det Norske teater, Teater, Det dramatiske Selskab, Love, Biletter, Leiekontrakt, Aksjebrev