Nordlandshandel 13

Samlinger knyttet til Nordlandshandel

Disse samlingene er ikke tilgjengelig i Marcus, men du kan finne mer informasjon i den gamle Manuskriptkatalogen (pdf).

  • ubb-ms-0773
  • ubb-ms-0814
  • ubb-ms-0904-b

Ukjent

Justitz-Protocol for Breds-Gaards-Retten paa Handels-Contoiret i Bergen. 1787 – 1830

1800-tallet, Bergen, 1700-tallet, Lover, Tyske kontor i Bergen vedk., Nordlandshandel, Retsprotokoller, Dommer, Justitsprotokol for Bredsgaarden

Michael Krohn

[Kopibok nr 19, 1851, fra Det Krohnske Forretningsarkiv]

1851-03-13

Nordlandshandel, Krohnske forretningsarkiv

118. Utenbys Hovedbok fra 1804-1819.

Hovedbok, Nordlandshandel

75. Journal 1846-1853.

Nordlandshandel, Journal

Nordfar - Hovedbog for Bredsgaarden Stue No. 5 fra 1724-1740.

Hovedbok, Bergen vedk, Handel vedk., Nordlandshandel, Nordfar-bok, Tyskebryggen og Tyske kontor i Bergen

Johan Ludvig Mowinckel & Søn

Kladd for Stue No. 4A 1876 - 1881.

Nordlandshandel, Kladd

Småtøybok 1873

Nordlandshandel, Mowinckel, Joh. Ludv. & Søn, Nordfarstevnen, Forretningsarkiv, (Mowinckel)

Fartsplan for D/S Melderskin 1911-1913

Nordlandshandel, Dampskip, Mowinckel, Joh. Ludv. & Søn, Forretningsarkiv, (Mowinckel), Skipsjournal

Brev 1814

1814-05-01

Brev, Nordlandshandel

Herman von Tangens sønner A/S

Nordlandskladde. Helgeland - Salten. 1822-1824.

Nordlandshandel, Kladd

[Utdrag fra gesellkladd, mai 1906]

Nordlandshandel, Gesell, Gesellkladd

[Utdrag fra gesellbok, mai 1906]

Nordlandshandel, Gesell, Gesellbok

[Utdrag fra Ms 1621: Debitorliste]

Nordlandshandel, Regnskap, Bondegjeld, Forretningsarkiv, (Kahrs)