Hvalfangst 19

Samlinger knyttet til Hvalfangst

Disse samlingene er ikke tilgjengelig i Marcus, men du kan finne mer informasjon i den gamle Manuskriptkatalogen (pdf).

  • ubb-ms-0056
  • ubb-ms-0221
  • ubb-ms-0350
  • ubb-ms-0847

Efterladte Optegnelser av W. F. K. Christie.

Zoologi, Hvalfangst, Skrifter av blandet indhold, Bergens stift vedk., Christies manuskripter, Antikvariske optegnelser og arkeologi

[Fangst av Grindhval]

Hvalfangst, Historie, Bergens Museum, Bergens stift

Jørgen Brunchorst; Hans Henrik Reusch; Gerhard Armauer Hansen; Christian Frederik Lütken; Fridtjof Nansen; Emil Christian Hansen

Naturen. Nr. 1, Januar 1887, 11. årgang

Geologi, Zoologi, Kjemi, Hvalfangst

Gerhard Armauer Hansen

Hvalfangst ved blodforgiftning

Hvalfangst

Jørgen Brunchorst; Gustav Adolph Guldberg; F. Arentz; Ingvald Martin Undset

Naturen. Nr. 1, Januar 1889, 13de. Aargang

Fysikk, Insekter, Arkeologi, Hvalfangst, Hvalbestand, Genetikk, Raselære

Gustav Adolph Guldberg

Nordkaperen eller biskayerhvalen

Hvalfangst, Hvalbestand

Jørgen Brunchorst; Johan Daniel Irgens

Naturen. Nr. 6, Juni 1889, 13de. Aargang

Fysiologi, Hvalfangst

Jørgen Brunchorst

Hvalfangst i den bergenske skjærgaard.

Hvalfangst

Jørgen Brunchorst; Gerhard Armauer Hansen; John Scott Keltie; Eugéne Lagrange

Naturen. Nr. 1, Januar 1890, 14de. Aargang

Botanikk, Meteorologi, Zoologi, Geografi, Hvalfangst

Jørgen Brunchorst

Hvalfangst i Finmarken.

Hvalfangst

Jørgen Brunchorst; August Weisman

Naturen. Nr. 6, Juni 1890, 14de. Aargang

Botanikk, Astronomi, Zoologi, Hvalfangst, Antropologi, Teknik

Jørgen Brunchorst

Hvalindustrien i Finmarken.

Hvalfangst

Ole Nordgaard

Ishavsfangsten

Hvalfangst

Jørgen Brunchorst

Hvalfangst med bue og pil.

Hvalfangst

Gustav Adolph Guldberg

Om hvaldyrenes levevis, udbredning og fangst.

Hvalfangst, Hvalbestand

Sigurd Johnsen; Torbjørn Gaarder; Karl Falch Wasserfall; Johan Tidemand Ruud; Knut Fægri; Svein Haftorn

Naturen. Nr. 10, Oktober 1942, 66. årgang

Geografi, Marinbiologi, Arkeologi, Hvalfangst, Hvalbestand, Nordpolen, Den magnetiske nordpol

Johan Tidemand Ruud

Hvalfangsten, hvalbestanden og reguleringen

Marinbiologi, Hvalfangst, Hvalbestand

Torbjørn Gaarder; Kristine Bonnevie; Johan Tidemand Ruud; Alf Røed

Naturen. Nr. 11-12, November - Desember 1942, 66. årgang

Geologi, Astronomi, Fysikk, Nekrologer, Zoologi, Geografi, Marinbiologi, Hvalfangst, Hvalbestand

Johan Tidemand Ruud

Hvalfangsten, hvalbestanden og reguleringen

Marinbiologi, Hvalfangst, Hvalbestand