Høyonn 39


Lauritz Johan Bekker Larsen

[Landbruk, høying. Ferie]

Landbruk, Arbeider, Høyonn

Oscar Hansen

Høet tages ind . 7/1900

Hest, Tjenestepike, Høylass, Høykjerre, Høykjøring, Høyonn, Landsted, Gårdsgutt

Gustav Brosing

Landmannsliv

Mann, Hesje, Høyonn

Gustav Brosing

Landmannsliv

Gård, Hest, Hesje, Høyonn

Astrid Monssen

Bildøen 1913

Kvinne, Gruppeportrett, Jente, Kjole, Høyonn

Astrid Monssen

17de mai 1915. Lonevaag i Osterfjorden.

1915-05-17

Mann, Kvinne, Trebygning, Gruppe, 17. mai, Høyonn

Truls Wiel Wilson

[Anders og Unni Halhjem m/barn, ca. 1905-10. Halhjem - OS]

Hest, Jente, Bonde, Hverdagsklær, Barn i arbeid, Hesje, Barn og foreldre, Høylass, Høykjerre, Fjording, Høyonn, Høybør

Herman Andersen

[Barn i høyonna]

Jente, Gutt, Barn i arbeid, Høyonn, Høybør, Rive

Carl Bjørn Olsen

[Tombre]

Høyonn

Karl Tombre

[Tysnes?]

Jente, Gutt, Hverdagsklær, Bondekone, Høyonn, Høybør, Ljå

Ukjent

[Høyonn]

Gutt, Barn og familie, slektninger, Hund, Høyonn, Rive, Hesjing, Slåttefolk, Gårdsdrift

Ukjent

[Høyonn på Storetvedt gård mellom 1915-1925]

Gård, Våningshus, Låve, Hesje, Høykjerre, Høyonn

Ukjent

[Høyonn på Storetveit Gård]

Gård, Hest, Hesje, Høykjerre, Høykjøring, Høyonn

Underwood & Underwood

Harvesting barley on a Mindresunde farm in the valley near Olden, Norway

Mann, Kvinne, Gård, Stereoskopfotografi, Høyonn

Ukjent

[Kvinner i høyonn]

Landskap, Kvinne, Høyonn

[Nessebybilder ark 10]

Barn, Hest, Fotoalbum, Bygninger, Landbruk, Kirke, Portrett, Tegning, Menighet, Høyonn, Samer, Gamme, Stabbur, Piknik, Husflid og kunsthåndverk

Enoch Djupdræt

[Jordbruk]

Hest, Høyonn, Ljå

Enoch Djupdræt

[Slått - Slåmaskin - Ljåslått]

Hest, Høyonn, Ljå

[To bunadskledde kvinner med river, Sund, 1898]

Kvinne, Norske folkedrakter, Høyonn, Rive

Jørgen Grundtvig-Olsen

Fra Kolås, mod Romedalen

1930-08-13

Landskap, Gruppeportrett, Gård, Panorama, Høyonn, Rive

Jørgen Grundtvig-Olsen

Fra Lundastöl.

1922-07-18

Mann, Kvinne, Gruppeportrett, Gutt, Hund, Hesje, Høyonn, Slipestein, Ljå

Christian Olai Heggland

[Høyonn]

Høyonn, Ljå, Rive

Christian Olai Heggland

[Høyonn, Hegland]

Høyonn, Høybør, Rive

Christian Olai Heggland

[Humoristisk gruppebilde i høyet]

Mann, Kvinne, Gruppeportrett, Hesje, Høyonn

John Bernhard Rekstad

Høionn paa Skagstad 1917

Landskap, Høyonn

Knud Knudsen

Indhøstning af Korn i Norge

Kvinne, Barn, Jente, Hverdagsklær, Hesje, Høyonn, Innhøsting

Knud Knudsen

[Skjold]

Gård, Hest, Hestekjerre, Hverdagsklær, Herrehatt, Kornstaur, Høyonn

Knud Knudsen

[Høyonn ved Sæthres Institut]

Gruppe, Skole, Høykjøring, Høyonn

Knud Knudsen

[Thor, Iowa]

Hest, Hestekjøretøy, Bonde, Høylass, Høyonn

Knud Knudsen

[Indhøstning af Korn i Norge]

Kvinne, Jente, Hverdagsklær, Hesje, Høyonn, Innhøsting

Knud Knudsen

[Indhøstning af Korn i Norge]

Landskap, Kvinne, Jente, Hesje, Høyonn, Innhøsting

Knud Knudsen

[Sætre]

Gård, Hest, Barn og familie, slektninger, Låve, Hesje, Tjenestepike, Høykjøring, Høyonn

Knud Knudsen

[Sætre]

Gård, Barn og familie, slektninger, Hverdagsklær, Låve, Høykjøring, Høyonn, Hesjestaur

Atelier K. Knudsen

Parti fra Kjendal, Loen i Nordfjord

Mann, Postkort, Hest, Gutt, Høylass, Høykjøring, Høyonn

Atelier KK

[Skånevik]

Mann, Kvinne, Hest, Hesje, Høykjerre, Høyonn

Lauritz Johan Bekker Larsen

[Ulvik]

Kvinne, Bonde, Høyonn, Ljå

Ralph L. Wilson

Tur til Haalandsdalen fra Vindenæs sommeren 1924

Gård, Bygd, Høyonn

Ralph L. Wilson

Landophold Hornæs. Kari hæsjer

Kvinne, Hesje, Høyonn, Landsted

Ralph L. Wilson

Landophold Vindenæs sommeren 1924. Utsigt mot syd bak Jons hus.

Gård, Sommer, Hesje, Høyonn