Meteorologi 354


Artikler i Naturen

Meteorologi

Wilhelm Frimann Koren Christie

Antegnelser vedk. Opbevaring af naturhistoriske Gjenstande m. m. 41: [Ild-kugle i Bergen]

Naturhistorie, Astronomi, Meteorologi, 1800-tallet, Vitenskapshistorie, Norge

Wilhelm Frimann Koren Christie

Antegnelser vedk. Opbevaring af naturhistoriske Gjenstande m. m. 80: [En mærkelig Ildkugle i Nærheden af Bergen.]

Naturhistorie, Astronomi, Meteorologi, 1800-tallet, Vitenskapshistorie, Norge

Hans Henrik Reusch; Jacob Bøckmann Barth; Hoffmeyer

Naturen. Nr. 6, Juni 1877, 1. årgang

Geologi, Meteorologi, Zoologi

Hans Henrik Reusch; F. C. Schübeler; Jacob Bøckmann Barth; Karl Hesselberg; John Tyndall

Naturen. Nr. 8-9, August - September 1878, 2. årgang

Medisin, Botanikk, Meteorologi, Ornitologi, Zoologi

Karl Hesselberg

Aneroidbarometret og dets Anvendelse til Høidebestemmelser

Meteorologi

Hans Henrik Reusch; Axel Severin Steen; Henrik Mohn

Naturen. Nr. 10, Oktober 1878, 2. årgang

Fysikk, Meteorologi, Geografi

Axel Severin Steen

Om Lovene for Vejr og Vind

Meteorologi

Hans Henrik Reusch; Axel Severin Steen; Sophus Tromholt; Robert Collett

Naturen. Nr. 11, November 1878, 2. årgang

Geologi, Astronomi, Meteorologi

Axel Severin Steen

Om Lovene for Vejr og Vind

Meteorologi

Hans Henrik Reusch; Carl Anton Bjerknes; Ingebrigt Severin Hagen; E. Sauvage; Jules Jamin

Naturen. Nr. 3, Mars 1879, 3. årgang

Fysikk, Meteorologi, Zoologi, Næringsmidler

Hans Henrik Reusch

Notiser om Sne

Meteorologi

Carl Frederik Krafft; Axel Severin Steen; Hercules Tornøe; H.O. Jensen; Axel Gudbrand Blytt; Jean-Charles Houzeau

Naturen. Nr. 5, Mai 1881, 5te. Aargang

Botanikk, Astronomi, Meteorologi, Kjemi

Axel Severin Steen

Streng Kulde i Norge

Meteorologi

Carl Frederik Krafft; Axel Severin Steen; Georg Ossian Sars; H.O. Jensen; Axel Gudbrand Blytt

Naturen. Nr. 6, Juni 1881, 5te. Aargang

Botanikk, Meteorologi, Marinbiologi, Kjemi

Axel Andreas Steen

Mere om streng Kulde

Meteorologi

Ludvig Henrik Benjamin Schmelck; Hans Henrik Reusch; Carl Frederik Krafft; Axel Severin Steen; Sophus Tromholt; Hans Geelmuyden; Ludvig Schulerud; H.O. Jensen; C. Lagrange; A. Lancaster

Naturen. Nr. 8-9, August - September 1881, 5te. Aargang

Geologi, Astronomi, Meteorologi, Havforskning, Geografi, Kjemi, Fysiologi

Axel Severin Steen

Temperaturen i Juli 1881

Meteorologi

Ukjent

Veiret i Kristiania i 1881

Meteorologi

Uhrbrand

Mere om Lygtemænd m.m.

Meteorologi

Sophus Tromholt

Om Nordlyset

Meteorologi

Sophus Tromholt

Om Nordlyset

Meteorologi

Sophus Tromholt

Om Nordlyset

Meteorologi

Martin Kristian Håkonson-Hansen

Nordlysiagttaagelserne i Trondhjem Vinteren 1881-1882

Meteorologi

Vilhelm Bjerknes

Nyere hydrodynamiske Undersøgelser

Meteorologi

Vilhelm Bjerknes

Nyere hydrodynamiske Undersøgelser

Meteorologi

Om Nordlyset

Meteorologi

Carl Frederik Krafft

Fra den norske Polarstation

Meteorologi

Sophus Tromholt

Om Nordlyset

Meteorologi

Carl Frederik Krafft

Fra den norske Polarstation

Meteorologi

Martin Kristian Håkonson-Hansen

Nordlysiagttagelserne i Trondhjem Vinteren 1882-1883

Meteorologi

Ukjent

Vejrvarsler

Meteorologi

Ukjent

Den østerrigske Polarstation på Jan Mayen

Meteorologi

Carl Frederik Krafft

Fra den norske Polarstation

Meteorologi

Ukjent

Vejrvarsler

Meteorologi

Ukjent

Vejrvarsler

Meteorologi

Hans Geelmuyden

Taagen i Kristiania

Meteorologi

P.H.A. Fougner

Et ejendommeligt Luftsyn

Meteorologi

Martin Kristian Håkonson-Hansen

Nordlysiagttagelserne i Trondhjem i Vinteren 1883-1884

Meteorologi

Axel Severin Steen

Lidt om Nedbørforholdene paa Vestlandet

Meteorologi

Carl Frederik Krafft; Andres Blytt; Wilhelm Maribo Schøyen; Carl Frederik Fearnley; Halfdan Bryn; Karl Lous

Naturen. Nr. 4, April 1885, 9de. Aargang

Botanikk, Meteorologi, Fotografi

Carl Frederik Fearnley

Om de sidste Aars mærkelige Dæmringsfænomener.

Meteorologi

Carl Frederik Krafft; Martin Kristian Håkonson-Hansen; Jacob Bøckmann Barth; Jacob Sparre Schneider; A. Østerbol; Carl Frederik Fearnley

Naturen. Nr. 5, Mai 1885, 9de. Aargang

Meteorologi, Ornitologi, Insekter

Carl Frederik Fearnley

Om de sidste Aars mærkelige Dæmringsfænomener.

Meteorologi

Martin Kristian Håkonson-Hansen

De ældste norske Nedbørmaalinger.

Meteorologi

Carl Frederik Krafft; Gustav Adolph Guldberg; Karl Hesselberg; Johan Nordal Fischer Wille; J.C. Hvoslef

Naturen. Nr. 6, Juni 1885, 9de. Aargang

Botanikk, Meteorologi, Ornitologi, Biologi, Fotografi

Karl Hesselberg

Norges Klima

Meteorologi

Hans Henrik Reusch; Carl Frederik Krafft; Sophus Tromholt; F. C. Schübeler; Karl Hesselberg; A. Jørgensen

Naturen. Nr. 7, Juli 1885, 9de. Aargang

Geologi, Botanikk, Astronomi, Meteorologi, Geofysikk

Karl Hesselberg

Norges Klima

Meteorologi

Hans Henrik Reusch; Carl Frederik Krafft; Sophus Tromholt; F. C. Schübeler; Karl Hesselberg; Axel Hagemann

Naturen. Nr. 8-9, August-September 1885, 9de. Aargang

Geologi, Botanikk, Astronomi, Meteorologi, Zoologi, Insekter