Kantonnement 1


John Fredrikson`s Eftf.

[Grensevakten, 1905]

Postkort, Soldat, Kantonnement