Jordegods 2


Kopi av en gammel Fortegnelse over Jordegods tilhørende St. Stephans Hospital i Tønsberg

Norge, Tønsberg, Fortegnelser, Jordegods, Middelalderen

J. L. Munthe

Optegnelse over Landskylds Rettighederne af J. L: Munthes eyende Jorde-Gods i Sogn.

1775-08-19

1700-tallet, Jordegods og jordebøker vedk., Jordegods, Landskyld, Sogn, Eiendomshistorie, Jordskyld