Sang 7

Samlinger knyttet til Sang

Disse samlingene er ikke tilgjengelig i Marcus, men du kan finne mer informasjon i den gamle Manuskriptkatalogen (pdf).

 • ubb-ms-0074
 • ubb-ms-0143
 • ubb-ms-0149
 • ubb-ms-0263
 • ubb-ms-0396
 • ubb-ms-0488
 • ubb-ms-0534
 • ubb-ms-0586
 • ubb-ms-0596
 • ubb-ms-0611
 • ubb-ms-0716
 • ubb-ms-0730
 • ubb-ms-0732
 • ubb-ms-0751
 • ubb-ms-0752
 • ubb-ms-0756
 • ubb-ms-0777-D
 • ubb-ms-0790-A-11
 • ubb-ms-0811-B-2-h-0
 • ubb-ms-0811-B-6
 • ubb-ms-0818-d
 • ubb-ms-0848-B-19
 • ubb-ms-0851-n
 • ubb-ms-0851-p
 • ubb-ms-0864-6
 • ubb-ms-0864-7
 • ubb-ms-0864-8
 • ubb-ms-0864-9
 • ubb-ms-0869-2
 • ubb-ms-0869-6
 • ubb-ms-0891-e
 • ubb-ms-0892-d
 • ubb-ms-0900
 • ubb-ms-1523
 • ubb-ms-1532
 • ubb-ms-1907-B-4
 • ubb-ms-1924-J
 • ubb-ms-1982
 • ubb-ms-1986

Graduale paa papir fra protestantisk tid (1500-tallet)

Musikk, Religiøse skrifter m.m., Kirkehistorie, Religion vedk, Sang, kirkelig, Sang, Dikt, Musik vedk., Koralbok fra 15-tallet, Missale, fra 15-tallet, Choralbok, fra 15-tallet

Arne Erichsen Wichne

Normands gang. 1816. Sang skrevet av Arne Erichsen Wichne.

1800-tallet, Sang, Regjeringen, Norden, Grunnloven

[Diverse historiske dokumenter, blant annet W.F.K. Christies dagbok fra Eidsvoll 1814]

Kulturhistorie, Brev, Musikk, Historie, Religiøse skrifter m.m., Religion vedk, Foreninger og selskaper etc. ang., Bergen vedk, Skrifter av blandet indhold, Sang, kirkelig, Sang, Kristiania vedk., Christies dagbøker, Dagboksoptegnelser, Dikt, Epilog av Pavels 1814, Musik vedk., Poesi, Kantate over Claus Fasting, Christies manuskripter

Wilhelm Frimann Koren Christie

Antikvariske Optegnelser 181: [Nedenstaaende Sang er skreven i den Surendalske Dialect i Nordmørs Fogderie, Romsdals Amt.]

1800-tallet, Bergen, Bergens Museum, Sang, Vise, Dialekt, Nidvise

Lyder Christian Sagen

Salmer og dikt av Lyder Sagen

1800-tallet, Kulturhistorie, Musikk, 1700-tallet, Religiøse skrifter m.m., Religion vedk, Bergen vedk, Skrifter av blandet indhold, Sang, Dikt, Poesi, Genealogi vedk., Biografier og personalhistoriske optegnelser, Personalhistorie (optegnelser), Salmer, Sagens manuskripter, Salmer av Lyder Sagen

Bønnebok paa Pergament skrevet i Frankrike ca. 1350 (paa latin)

Musikk, Religiøse skrifter m.m., Religion vedk, Sang, kirkelig, Sang, Frankrike, Middelalderen, Bønnebøker (gamle), Teologi, Bønn, Frankrike vedk., Fransk, Liturgi, 1470-årene, 1480-årene

[Dokument knyttet til Det Harmoniske Selskab og Sangerfestene for perioden 1769-1896]

Musikk, Bergen vedk, Sang, Musik vedk., Handel vedk., Sangerfest