Steinhuggeri 20


John Bernhard Rekstad

[Steinhoggeri ved Voss]

Mann, Stein, Steinhuggeri

Atelier KK

[A/S Vestlandske Stenhuggeri. Granittavdelingen ca. 1919]

Steinhogger, Steinhuggeri, Stenhuggerier

Atelier KK

[A/S Vestlandske steinhuggeri. Marmor & klebersteinsavdelingen ca. 1919]

Arbeider, Steinhogger, Steinhuggeri, Stenhuggerier

Atelier KK

[A/S Vestlandske steinhuggeri. Granittavdelingen ca. 1919]

Steinhogger, Steinhuggeri, Stenhuggerier

Atelier KK

[Interiør, Hall, med skiferheller og søyler]

1925-02-17

Dør, Søyler, Hall, Byggevarehandel, Sofa, Steinhuggeri, Skifer- & takstensforretninger, Steinfliser

Atelier KK

[Interiør, med skiferfliser på gulvet]

1925-02-17

Vindu, Trapp, Hall, Byggevarehandel, Steinhuggeri, Skifer- & takstensforretninger, Steinfliser

Atelier KK

[Interiør, trapp]

Vindu, Trapp, Byggevarehandel, Steinhuggeri, Skifer- & takstensforretninger, Steinfliser

Atelier KK

[Interiør, hall med trapp]

1926-04-22

Trapp, Hall, Byggevarehandel, Steinhuggeri, Skifer- & takstensforretninger, Steinfliser

Atelier KK

[Kong Oscars gate 25, Vestlandske Steinhuggeri]

Vindu, Gatedør, Portal, Steinhuggeri, Stenhuggerier

Atelier KK

[Steinblokker hentes til Vestlandske Steinhuggeri]

1927-09-12

Havn, Arbeider, Trikkeskinner, Skysskar, vognmann, kusk, Fire-hjult vogn, Steinhuggeri, Tospann, Stenhuggerier

Atelier KK

[Steinblokker hentes til Vestlandske Steinhuggeri]

1927-09-12

Hest, Havn, Arbeider, Trikkeskinner, Skysskar, vognmann, kusk, Fire-hjult vogn, Steinhuggeri, Stenhuggerier

Atelier KK

[Steinblokker hentes til Vestlandske Steinhuggeri]

1927-09-12

Havn, Arbeider, Trikkeskinner, Skysskar, vognmann, kusk, Fire-hjult vogn, Steinhuggeri, Tospann, Stenhuggerier

Atelier KK

[Steinblokker hentes til Vestlandske Steinhuggeri]

1927-09-12

Havn, Arbeider, Trikkeskinner, Skysskar, vognmann, kusk, Fire-hjult vogn, Steinhuggeri, Tospann, Stenhuggerier

Atelier KK

[Steinblokker hentes til Vestlandske Steinhuggeri]

1927-09-12

Hest, Havn, Arbeider, Heisekran, Fire-hjult vogn, Steinhuggeri, Stenhuggerier

Atelier KK

[Steinblokker hentes til Vestlandske Steinhuggeri]

1927-09-12

Hest, Havn, Arbeider, Skysskar, vognmann, kusk, Heisekran, Fire-hjult vogn, Steinhuggeri, Stenhuggerier

Atelier KK

[Utstilling av gravsteiner utenfor Bergen Kunststen A/S, Kiellandsgate 4]

Vindu, Gravmonumenter, Gravstein, Steinhuggeri

Atelier KK

[Vestlandske Stenhuggeri A/S, Kong Oscars gate 25]

By- og småsteder, Gate, Fabrikk, Steinhuggeri

Atelier KK

[Vestlandske Stenhuggeri]

1927-03-24

Møbelforretning, Gate, Personbil, Murhus, Stillas, Steinhuggeri, Møbelfabrikk

Atelier KK

[Vestlandske Stenhuggeri]

1926-08-30

Gate, Hestekjøretøy, Byggeplass, Tregjerde, Steinhuggeri

Norvin Reklamefoto

Markt & Co A/S

1956-04-06

Arbeider, Steinhogger, Arbeidsredskap, Steinhuggeri