Helleristninger 20

Samlinger knyttet til Helleristninger

Disse samlingene er ikke tilgjengelig i Marcus, men du kan finne mer informasjon i den gamle Manuskriptkatalogen (pdf).

  • ubb-ms-1206-20
  • ubb-ms-1247

Fr. Schubeler

Brever og Optegnelser av historisk antikvarisk Indhold. 12

1836-10-16

1800-tallet, Bergen, Helleristninger, Historie, Bergens Museum, Illustrasjon

Theodor Petersen

Brev fra Theodor Petersen til Haakon Shetelig. 1928.

1928-12-03

Arkeologi, Brev, Helleristninger, Ikonografi

Theodor Petersen

Brev fra Theodor Petersen til Haakon Shetelig. 1933.

1933-07-03

Arkeologi, Brev, Helleristninger

Alexander Lange Kielland

Et brev.

Helleristninger

Kr. Irgens; James Grieg; O. J. Lie-Pettersen; Knut Olai Bjørlykke; Eugen Jørgensen; Olaf Yderstad; Simon Oscar Fredrik Omang; A. Ernst

Naturen. Nr. 3, Mars 1909, 33te aargang

Geologi, Paleontologi, Botanikk, Zoologi, Marinbiologi, Arkeologi, Vulkanologi, Helleristninger, Alger

Knut Olai Bjørlykke

Helleristning ved Frones i Ullensvang.

Arkeologi, Helleristninger

John Bernhard Rekstad; Hans Henrik Reusch; Carl Fredrik Kolderup; Kr. Irgens; Knut Olai Bjørlykke; Gunnar Holmsen; R. Villers; O. Forstrøm

Naturen. Nr. 2, Februar 1910, 34te aargang

Geologi, Botanikk, Fysikk, Kjemi, Arkeologi, Helleristninger

John Bernhard Rekstad

Helleristninger i Herand i Hardanger.

Arkeologi, Helleristninger

John Bernhard Rekstad; Peter Annæus Øyen; Peter Andreas Ravn Sollied

Naturen. Nr 12, Desember 1916, 40de aargang

Geologi, Fysikk, Arkeologi, Helleristninger

John Bernhard Rekstad

Et nyt fund av hellerisninger i Nordland.

Arkeologi, Helleristninger

Jens Holmboe; Ole Nordgaard; Peter Andreas Ravn Sollied; Jan Greve Thaulow Petersen; Bernt Johannes Birkeland

Naturen. Nr 5, Mai 1917, 41de aargang

Botanikk, Meteorologi, Nekrologer, Zoologi, Kjemi, Biologi, Arkeologi, Jubileum, Museologi, Helleristninger

Jan Greve Thaulow Petersen

Stenaldershelleristniner i det sydøstlige Norge.

Arkeologi, Helleristninger

O. J. Lie-Pettersen; Adolf Hoel; Ole Andreas Krogness; Jan Greve Thaulow Petersen

Naturen. Nr 6, Juni 1917, 41de aargang

Geologi, Meteorologi, Arkeologi, Fugler, Helleristninger

Jan Greve Thaulow Petersen

Stenaldershelleristninger i det sydøstlige Norge.

Arkeologi, Helleristninger

Torbjørn Gaarder; Oscar Christian Hagem; Leif Reinhardt Natvig; Christian Koren Wiberg

Naturen. Nr. 5, Mai 1936, 60. årgang

Medisin, Marinbiologi, Arkeologi, Helleristninger

Christian Koren Wiberg

Helleristninger sett fra et ikke-arkeologisk synspunkt.

Arkeologi, Helleristninger

Torbjørn Gaarder; Alf Wollebæk; Håkon Mosby; Per Fett; Leopold von Ubisch; Dagfinn Gjessing; Max Dingler; Edv. Hov

Naturen. Nr. 10, Oktober 1937, 61. årgang

Meteorologi, Arkeologi, Entomologi, Helleristninger

Dagfinn Gjessing

Tolkningen av vår steinalders helleristninger.

Arkeologi, Helleristninger

Ove Arbo Høeg; Torbjørn Gaarder; Knut Dahl; Per Fett; Hans Eng

Naturen. Nr. 10, Oktober 1938, 62. årgang

Medisin, Arkeologi, Fiskeri, Helleristninger

Per Fett

Helleristninger - særlig på Vestlandet.

Arkeologi, Helleristninger