Slupp 6


Knud Knudsen

Parti ved Etrem i Hardanger

Fjell, Naust, Fjord, Robåt, Færing, Slupp

Knud Knudsen

Parti ved Etrem i Hardanger

Fjell, Naust, Fjord, Vedstabel, Åkerbruk, Slupp

Knud Knudsen

Parti ved Etrem i Hardanger

Mann, Fjell, Naust, Fjord, Hesje, Vedstabel, Slupp

Knud Knudsen

Odde i Hardanger.

1882-10-28

Gård, Hotell, gjestgiveri, skysstasjon, Fjell, Naust, Bygd, Fjord, Kirke, Slupp

Knud Knudsen

Parti af Odde i Hardanger.

Hotell, gjestgiveri, skysstasjon, Fjell, Bolighus, Bygd, Fjord, Kirke, Havnebod, Slupp

Knud Knudsen

Parti af Odde i Hardanger.

Gård, Hotell, gjestgiveri, skysstasjon, Fjell, Naust, Kirke, Robåt, Havnebod, Tønneband, Slupp