Drabantby 118


Gustav Brosing

Fra byggefeltet på Mannsverk gård

1959-07-26

Boligblokk, Byggeplass, Drabantby

Gustav Brosing

Årstadvollen. Barakker

Bolighus, Barn i lek, Sykkel, Drabantby, Brakker

Gustav Brosing

Årstadvollen. Barakker

Bolighus, Drabantby, Brakker

Gustav Brosing

Strimmelen.

Oversiktsbilde, By- og småsteder, Boligblokk, Moped, Drabantby

Gustav Brosing

Mannsverk

Boligblokk, Byggeplass, Drabantby, Brakker

Gustav Brosing

Mannsverk

Trebygning, Boligblokk, Drabantby, Brakker

Gustav Brosing

Mannsverk

Boligblokk, Byggeplass, Drabantby

Gustav Brosing

Mannsverk

Kvinne, Boligblokk, Byggeplass, Drabantby

Leif Larsen

[Allis og Egil Larsen]

Oversiktsbilde, Boligblokk, Ektepar, Drabantby

Norvin Reklamefoto

Alfsen & Gundersen

1967-07-03

Boligblokk, Bil, Personbil, Drabantby

Norvin Reklamefoto

[Austgulen kolonial, Bekkeveien]

Personbil, Drabantby, Kolonialforretning, Eksteriør

Norvin Reklamefoto

[Austgulen kolonial, Bekkeveien]

Frukt, Personbil, Drabantby, Kolonialforretning, Eksteriør

Norvin Reklamefoto

[Austgulen kolonial, Bekkeveien]

Personbil, Drabantby, Kolonialforretning, Eksteriør

Norvin Reklamefoto

[Austgulen kolonial, Bekkeveien]

Personbil, Drabantby, Kolonialforretning, Eksteriør

Norvin Reklamefoto

Norsk Cement- & Skiferindustri A/S

Oversiktsbilde, Bygninger, Drabantby

Norvin Reklamefoto

Norsk Cement- & Skiferindustri A/S

Oversiktsbilde, Bygninger, Drabantby

Norvin Reklamefoto

Norsk Cement- & Skiferindustri A/S

Bygninger, Personbil, Drabantby

Norvin Reklamefoto

Norsk Cement- & Skiferindustri A/S

Boligblokk, Personbil, Drabantby, Eksteriør

Norvin Reklamefoto

Norsk Cement- & Skiferindustri A/S

Boligblokk, Byggeplass, Drabantby

Norvin Reklamefoto

Norsk Cement- & Skiferindustri A/S

Boligblokk, Personbil, Byggeplass, Drabantby

Norvin Reklamefoto

Norsk Cement- & Skiferindustri A/S

1968-09-09

Oversiktsbilde, Boligblokk, Personbil, Drabantby

Norvin Reklamefoto

Norsk Cement- & Skiferindustri A/S

1968-09-09

Boligblokk, Drabantby

Norvin Reklamefoto

Norsk Cement- & Skiferindustri A/S

1968-09-09

Boligblokk, Steinmur, Drabantby

Norvin Reklamefoto

Norsk Cement- & Skiferindustri A/S

1964-10-20

Boligblokk, Skofabrikk, Drabantby

Norvin Reklamefoto

Norsk Cement- & Skiferindustri A/S

1970-04-14

Byggeplass, Drabantby

Norvin Reklamefoto

Norsk Cement- & Skiferindustri A/S

1970-04-14

Boligblokk, Personbil, Byggeplass, Drabantby

Norvin Reklamefoto

Robertson Nordisk A/S

1965-01-21

Boligblokk, Personbil, Drabantby, Folkevogn, Idrettshall

Norvin Reklamefoto

Røde Kors

1953-09-12

Boligblokk, Sykkel, Trematerialer, Byggeplass, Drabantby, Eksteriør, Lagerskur, Rekkehus

Norvin Reklamefoto

Røde Kors

1953-09-12

Arbeidsklær, Boligblokk, Byggeplass, Drabantby, Eksteriør, Rekkehus

Norvin Reklamefoto

Røde Kors

1953-09-12

Arbeidsklær, Boligblokk, Byggeplass, Steinmur, Drabantby, Eksteriør, Rekkehus, Forskaling

Norvin Reklamefoto

Røde Kors

1953-09-12

Boligblokk, Byggeplass, Drabantby, Forskaling

Olai Schumann Olsen

[Birkeveien , sør for krysset Konvallveien]

By- og småsteder, Hage, Bolighus, Villa, Drabantby

Olai Schumann Olsen

[Fridalen]

By- og småsteder, Boligblokk, Drabantby

Olai Schumann Olsen

[Fridalsveien]

By- og småsteder, Boligblokk, Snø, Drabantby

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Kolstien]

1960-07-04

Oversiktsbilde, Drabantby, Flyfoto

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Kollstien. Øvre Kollstien]

1960-07-04

Oversiktsbilde, Drabantby, Flyfoto

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Landåslien. Kollstien]

1960-07-04

Oversiktsbilde, Drabantby, Flyfoto

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Landåslien]

1960-07-04

Oversiktsbilde, Drabantby, Flyfoto

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Landåslien med Bispeboligen]

1960-07-04

Oversiktsbilde, Drabantby, Flyfoto

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Landåssvingen. Sollien. Landåslien]

1960-07-04

Oversiktsbilde, Drabantby, Flyfoto

Widerøe's Flyveselskap A/S

Lægdene

1960-07-04

Oversiktsbilde, Boligblokk, Drabantby, Flyfoto

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Øvre Sollien. Sollien. Johan Blytts vei (skiveien)]

1960-07-04

Oversiktsbilde, Bolighus, Drabantby, Flyfoto

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Lægdene]

1960-07-04

Oversiktsbilde, Boligblokk, Drabantby, Flyfoto

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Lægdene]

1960-07-04

Oversiktsbilde, Drabantby, Flyfoto

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Lægdene. Sollien. Lægdesvingen]

1960-07-04

Oversiktsbilde, Bolighus, Drabantby, Flyfoto

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Lægdene. Sollien. Lægdesvingen]

1960-07-04

Oversiktsbilde, Bolighus, Boligblokk, Drabantby, Flyfoto

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Lægdesvingen. Sollien]

1960-07-04

Oversiktsbilde, Bolighus, Boligblokk, Drabantby, Flyfoto

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Lægdesvingen. Sollien]

1960-07-04

Oversiktsbilde, Bolighus, Boligblokk, Drabantby, Flyfoto

[Kolstien]

1960-07-04

Oversiktsbilde, Boligblokk, Drabantby, Flyfoto

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Landås skole]

1960-07-04

Oversiktsbilde, Boligblokk, Skole, Drabantby, Flyfoto