Brobygging 8


Eilif Thomassen

Fjøsangerveien ved Bergen Mekaniske Verksteder

Veianlegg, Bro, Brobygging, Personbil, Murhus, Buss, Kino, Boligkompleks

Eilif Thomassen

Fjøsangerveien ved Bergen Mekaniske Verksteder

Veianlegg, Bro, Brobygging, Personbil, Murhus, Buss, Boligkompleks

Eilif Thomassen

Fjøsangerveien og broen ved Klaus Hansens vei

Gatelys, Skip, Bro, Brobygging, Sykehus, Gravemaskin

Eilif Thomassen

Fjøsangerveien og broen ved Klaus Hansens vei

Gatelys, Bro, Brobygging, Sykehus, Personbil, Buss, Gravemaskin, Folkevogn, Jeep

G. Rollefsen

[Bro]

Bolighus, Bro, Brobygging

Christopher Johannes Hammer

Instrux og almindelige Regler, hvorefter Landeveyene og Broerne udi Bergen Stift skal arbeydes

1700-tallet, Bro, Brobygging, Veier, Lover, Samfærdsel

Widerøe's Flyveselskap A/S; Vilhelm Skappel

Bergen

1955-06-02

Oversiktsbilde, Bro, Brobygging, Fraktefartøy, Flyfoto

Widerøe's Flyveselskap A/S; Vilhelm Skappel

A/S Industribygg, Bergen

1955-06-10

Oversiktsbilde, Kaianlegg, Brobygging, Flyfoto, Lagerskur