Brobygging 8


Eilif Thomassen

Fjøsangerveien ved Bergen Mekaniske Verksteder

Bro, Brobygging, Personbil, Murhus, Buss, Kino, Veianlegg, Boligkompleks

Eilif Thomassen

Fjøsangerveien ved Bergen Mekaniske Verksteder

Bro, Brobygging, Personbil, Murhus, Buss, Veianlegg, Boligkompleks

Eilif Thomassen

Fjøsangerveien og broen ved Klaus Hansens vei

Skip, Gatelys, Bro, Brobygging, Sykehus, Gravemaskin

Eilif Thomassen

Fjøsangerveien og broen ved Klaus Hansens vei

Gatelys, Bro, Brobygging, Sykehus, Personbil, Buss, Gravemaskin, Folkevogn, Jeep

G. Rollefsen

[Bro]

Bro, Brobygging, Bolighus

Christopher Johannes Hammer

Instrux og almindelige Regler, hvorefter Landeveyene og Broerne udi Bergen Stift skal arbeydes

Bro, 1700-tallet, Brobygging, Veier, Lover, Samfærdsel

Widerøe's Flyveselskap A/S; Vilhelm Skappel

Bergen

1955-06-02

Flyfoto, Bro, Oversiktsbilde, Brobygging, Fraktefartøy

Widerøe's Flyveselskap A/S; Vilhelm Skappel

A/S Industribygg, Bergen

1955-06-10

Flyfoto, Oversiktsbilde, Brobygging, Kaianlegg, Lagerskur