Genealogi vedk. 8

Samlinger knyttet til Genealogi vedk.

Disse samlingene er ikke tilgjengelig i Marcus, men du kan finne mer informasjon i den gamle Manuskriptkatalogen (pdf).

 • ubb-ms-0051
 • ubb-ms-0053
 • ubb-ms-0054
 • ubb-ms-0057
 • ubb-ms-0067
 • ubb-ms-0083
 • ubb-ms-0086
 • ubb-ms-0098
 • ubb-ms-0099
 • ubb-ms-0135
 • ubb-ms-0139
 • ubb-ms-0174
 • ubb-ms-0185
 • ubb-ms-0202
 • ubb-ms-0209
 • ubb-ms-0215
 • ubb-ms-0216
 • ubb-ms-0223
 • ubb-ms-0234
 • ubb-ms-0242
 • ubb-ms-0255
 • ubb-ms-0278
 • ubb-ms-0290
 • ubb-ms-0337
 • ubb-ms-0347
 • ubb-ms-0348
 • ubb-ms-0355
 • ubb-ms-0356
 • ubb-ms-0358
 • ubb-ms-0359
 • ubb-ms-0401
 • ubb-ms-0405
 • ubb-ms-0421
 • ubb-ms-0438
 • ubb-ms-0440
 • ubb-ms-0443
 • ubb-ms-0445
 • ubb-ms-0450
 • ubb-ms-0451
 • ubb-ms-0455
 • ubb-ms-0456
 • ubb-ms-0457
 • ubb-ms-0458
 • ubb-ms-0459
 • ubb-ms-0461
 • ubb-ms-0462
 • ubb-ms-0487
 • ubb-ms-0488
 • ubb-ms-0496
 • ubb-ms-0497
 • ubb-ms-1999

Skiftebrev efter Ingeborg Margareta Ekhoff., f. Jensen.

Genealogi vedk., Skifte, Arv, Skiftebrever, (akter m. m.)

Schiølernes Genealogie.

1700-tallet, Genealogi vedk., Schiølernes genealogi

Biskop Christian Muus's Vita og Vers.

Kulturhistorie, 1700-tallet, Kirkehistorie, Religion vedk, Dikt, Poesi, Genealogi vedk., Biografier og personalhistoriske optegnelser

Bønnebog. Fra første Halvdel av 16-tallet.

1600-tallet, Religiøse skrifter m.m., Religion vedk, Genealogi vedk., Slegtsoptegnelser, Biografier og personalhistoriske optegnelser, Personalhistorie (optegnelser), Bønnebok, Bønnebøker (gamle)

[Diverse dokumenter. Vestlandet 1800-tallet]

Kulturhistorie, Arkeologi, Brev, Historie, Diplomer, Folkloristiske optegnelser, Tegninger (og illustrationer), Historisk-antikvariske skrifter, Religiøse skrifter m.m., Kirkehistorie, Religion vedk, Antikvariske optegnelser og arkeologi, Jøder, Kirker vedk., Genealogi vedk., Jordegods og jordebøker vedk., Jordebøker, Slegtsoptegnelser, Danmark vedk., Biografier og personalhistoriske optegnelser, Notice om min morfar Niels Winding, av N. Hertzberg, Personalhistorie (optegnelser), Absolution

Catharine Hermine Kølle

Frk. Catharine Hermine Kølles Reisejournal 1838 og 1841.

Kulturhistorie, Reisebeskrivelser, Reiseskildringer, Tegninger (og illustrationer), Genealogi vedk., Biografier og personalhistoriske optegnelser, Topografi, Reiser i utlandet vedk.

Lyder Christian Sagen

Salmer og dikt av Lyder Sagen

1800-tallet, Kulturhistorie, Musikk, 1700-tallet, Religiøse skrifter m.m., Religion vedk, Bergen vedk, Skrifter av blandet indhold, Sang, Dikt, Poesi, Genealogi vedk., Biografier og personalhistoriske optegnelser, Personalhistorie (optegnelser), Salmer, Sagens manuskripter, Salmer av Lyder Sagen

Philomene Leopoldine D. H. Brown’s Ahnetavle

1800-tallet, 1900-tallet, Genealogi vedk., Personalhistorie (optegnelser), Norge, Hordaland, Anetavle, Ahnetavle for P. L. D. H. Brown, Stamtavle over slegten: Brown