Kraftproduksjon 12


G.E. Bonde

Fra Rörtransporten. Höyanger

1924-08-09

Trebro, Kraftproduksjon, Trallebane, Vannkraftutbygging, Rørgate

G.E. Bonde

Fra Rörgate. Höyanger

1924-08-09

Kraftproduksjon, Trallebane, Vannkraftutbygging, Rørgate

Ukjent

Parti fra Tyssedal, Hardanger

Postkort, Industriområde, Kraftproduksjon

Mittet & Co.

Odda. Hardanger - Norge.

Postkort, Fabrikk, Industriområde, Kraftproduksjon

Rjukan

By- og småsteder, Postkort, Kraftproduksjon, Kraftstasjon

K. Knudsen & Co.

[Osterøy. Herland. Herlandsfossen kraftverk til h.]

Oversiktsbilde, Bygninger, Kraftproduksjon

K. Knudsen & Co.

[Osterøy. Herland. Herlandsfossen kraftverk til h.]

Oversiktsbilde, Bygninger, Kraftproduksjon

K. Knudsen & Co.

Hardanger: Tyssedal

Postkort, Fjord, Kraftproduksjon, Kraftstasjon

K. Knudsen & Co.

Hardanger: Tyssedal

Postkort, Fjord, Kraftproduksjon, Kraftstasjon

K. Knudsen & Co.

Hardanger: Parti fra Tyssedal

Postkort, Kraftproduksjon, Kraftstasjon

Widerøe's Flyveselskap A/S; Vilhelm Skappel

Bergen. Kulkompagniet av 1871

1955-06-10

Oversiktsbilde, Boligblokk, Fabrikk, Flyfoto, Kraftproduksjon, Kull

Ralph L. Wilson

Tur til Notodden og Rjukan 1927. Ledning ved Svælgfos kraftanlæg

Rør, Kraftproduksjon