Belte 2


Sophus Tromholt

Fra Oldsagssamlingen i Reykjavik.

Gjenstander, Museumshistorie, Brosje, Kors, Belte, Samling, museum

Bailli Knudtzon

[Portrett av kvinne i sommerkjole]

Kvinne, Hatt, Portrett, Sommerkjole, Belte