Fisk 8


Christian Magnus Falsen

Føring av diverse utgifter i Christian Magnus Falsen sitt hushold.

1800-tallet, Fisk, Melk, Regnskap, Biletter, Lammefjerding, Blekk, Fløte, Karri, Hansker, Limoner, Tobakkspipe, Ål, Papir

Iver Ancher Heltzen

Nomenclator til Helgelands Flora, Mammalia, Ornithologie, Amphibier og Icthyologie.

Botanikk, 1800-tallet, Ornitologi, Fisk, Amfibier, Blomster, Planter, Helgelands flora

Iver Ancher Heltzen

Forsøg til Helgelands Fiskes Beskrivelse efter Blochs, Kielsens, Guneri, Strøms, Funkes og Bomares Verker udarbeidet. 1829. 2de Del

1800-tallet, Fisk, Helgelands fiskes beskrivelse

Iver Ancher Heltzen

Forsøg til Helgelands Fugles Beskrivelse efter Fleischers, Kielsen, Funkes, Strøms, Borowskis og Bomares Værker udarbeidet. 1ste Del 1828

1800-tallet, Fisk, Helgelands fiskes beskrivelse

Iver Ancher Heltzen

Forsøg til Helgelands Fugles Beskrivelse efter Fleischers, Kielsen, Funkes, Strøms, Borowskis og Bomares Værker udarbeidet. 2De 1828

1800-tallet, Fisk, Helgelands fiskes beskrivelse

Iver Ancher Heltzen

Forsøg til Helgelands Fugles Beskrivelse efter Fleischers, Kielsen, Funkes, Strøms, Borowskis og Bomares Værker udarbeidet. 3Die 1828

1800-tallet, Fisk, Helgelands fiskes beskrivelse

Ukjent

En eneboer

Fisk

James Alexandersønn Grieg

Arktiske udliggere

Fisk