Lokalhistorie 2

Samlinger knyttet til Lokalhistorie

Disse samlingene er ikke tilgjengelig i Marcus, men du kan finne mer informasjon i den gamle Manuskriptkatalogen (pdf).

  • ubb-ms-1917-B-11
  • ubb-ms-1924
  • ubb-ms-1929
  • ubb-ms-1942

Hilbrandt Meyer; Willum Bolle Luxdorff

Det bergenske Opløb i 1765. En Samling Aktstykker

1765

Bergen, Kulturhistorie, Norge, Brev, Historie, 1700-tallet, Juridisk literatur, Bergen vedk, Meyers manuskripter, Lokalhistorie, Opløbet i Bergen, 1765, Enevoldstiden, Striler, Hordaland, Bondeoppstand, Strilekrigen, Opprør, Extraskatten og opløpet i Bergen, 1765, Nordhordland, Bergenske opløp 1765

Ole Irgens

Studiosus P. N. Elholms beskikkelse til klokker i Sogndal 16/10 1781.

1781-10-16

Bergen, Kulturhistorie, 1700-tallet, Sogn, Lokalhistorie