Undervisning 44


Bjørn Berland

Landsby Nord-Ghana

Barn, By- og småsteder, Stråhus, Fargefotografi, Skole, Lysbilde, 35 mm, Lærer, Undervisning, Klasserom

Johanna Aarstrand

Kurvmakerkurs i Visten 1908

Interiør og innredning, Kvinne, Mann, Kurv, Undervisning, Flettet korg, Kurvstol, Husflid og kunsthåndverk, Korgfletting

Jørgen Grinde

[FN i Gaza 1957]

Interiør og innredning, Mann, Militæruniform, Soldat, Flyktning, Flagg, Undervisning, Klasserom, Tavle, Grøft, FN, UNEF, Kontaktkopi, Mellomformat, Observasjonspost, UNRWA, Kefije

Jørgen Grinde

[FN i Gaza 1957]

Mann, Soldat, Flyktning, Flagg, Gutt, Undervisning, Klasserom, Telt, Tavle, Jeep, FN, UNEF, Kontaktkopi, Mellomformat, Militærkjøretøy, Observasjonspost, UNRWA, Kefije

Jørgen Grinde

[FN i Gaza 1957]

Interiør og innredning, Mann, Avis, Flyktning, Undervisning, Symaskin, Sying, FN, Kontaktkopi, Mellomformat, Strykejern, UNRWA

Jørgen Grinde

[FN i Gaza 1957]

Interiør og innredning, Kvinne, Kvinner i arbeid, Flyktning, By- og småsteder, Jente, Undervisning, Klasserom, Buss, Symaskin, Sying, Tavle, FN, Kontaktkopi, Mellomformat, UNRWA, Flyktningleir

Jørgen Grinde

[FN i Gaza 1957]

Interiør og innredning, Kvinne, Kvinner i arbeid, Flyktning, Jente, Undervisning, Klasserom, Sying, Lesing, Tavle, FN, Kontaktkopi, Mellomformat, UNRWA

Jørgen Grinde

[FN i Gaza 1957]

Interiør og innredning, Kvinne, Mann, Kvinner i arbeid, Flyktning, Jente, Gutt, Undervisning, Klasserom, Skomaker, Symaskin, Sying, Tavle, FN, Kontaktkopi, Mellomformat, UNRWA

Jørgen Grinde

[FN i Gaza 1957]

Interiør og innredning, Kvinne, Mann, Barn, Flyktning, Jente, Gutt, 35 mm, Undervisning, Klasserom, FN, Kontaktkopi, Barbering, UNRWA, Flyktningleir

Jørgen Grinde

[FN i Gaza 1957]

Interiør og innredning, Barn, Flyktning, Gutt, Kart, 35 mm, Lærer, Undervisning, Klasserom, Barneskole, Tavle, FN, Kontaktkopi, UNRWA

Jørgen Grinde

[FN i Gaza 1957]

Kvinne, Mann, Barn, Flyktning, Jente, 35 mm, Undervisning, Klasserom, Barneskole, FN, Kontaktkopi, UNRWA

Jørgen Grinde

[FN i Gaza 1957]

Barn, Flyktning, Jente, 35 mm, Undervisning, Klasserom, Barneskole, FN, Kontaktkopi, UNRWA

Jørgen Grinde

[FN i Gaza 1957]

Interiør og innredning, Mann, Flyktning, Gutt, Undervisning, Klasserom, Snekkerverksted, Barneskole, Lesing, Tavle, FN, Kontaktkopi, Mellomformat, UNRWA

Jørgen Grinde

[FN i Gaza 1957]

Interiør og innredning, Mann, Kontor, Flyktning, Gutt, Undervisning, Klasserom, Verksted, Dress, Tavle, FN, Kontaktkopi, Mellomformat, UNRWA

Jørgen Grinde

[FN i Gaza 1957]

Interiør og innredning, Mann, Barn, Flyktning, Gutt, Lærer, Undervisning, Klasserom, Barneskole, Tavle, FN, Kontaktkopi, Mellomformat, UNRWA

Jørgen Grinde

[FN i Gaza 1957]

Interiør og innredning, Barn, Flyktning, By- og småsteder, Jente, Lærer, Undervisning, Klasserom, Barneskole, Tavle, FN, Kontaktkopi, Mellomformat, UNRWA

Jørgen Grinde

[FN i Gaza 1957]

Interiør og innredning, Kvinne, Barn, Skole, Jente, Kjole, Gruppe, Undervisning, Klasserom, FN, Kontaktkopi, Mellomformat, UNRWA

Jørgen Grinde

[FN i Gaza 1957]

Interiør og innredning, Mann, Flyktning, Lærer, Undervisning, Klasserom, Snekkerverksted, Lesing, FN, Kontaktkopi, Mellomformat, UNRWA

Jørgen Grinde

[FN i Gaza 1957]

Interiør og innredning, Mann, Flyktning, Gruppe, Undervisning, Klasserom, Verksted, Hall, Maskin, Motorkjøretøy, Sveising, Jernstøperi, FN, Kontaktkopi, Mellomformat, UNRWA, Bilmekaniker

Jørgen Grinde

[FN i Gaza 1957]

Interiør og innredning, Mann, Flyktning, Gruppe, Lærer, Undervisning, Klasserom, Verksted, Tavle, FN, Kontaktkopi, Mellomformat, UNRWA

Jørgen Grinde

[FN i Gaza 1957]

Interiør og innredning, Mann, Flyktning, 35 mm, Undervisning, Verksted, Tavle, FN, Kontaktkopi, UNRWA

Jørgen Grinde

[FN i Egypt 1957]

Interiør og innredning, Musikkinstrument, Gutt, 35 mm, Musikk (instrumental og vokal), Gruppe, Undervisning, Lesing, Pult, Korgfletting, Konsert, FN, Kontaktkopi, Blindeskrift

Jørgen Grinde

[FN i Egypt 1957]

Interiør og innredning, Mann, Skole, Gutt, Undervisning, Verksted, Gymnastikk, Boksing, Korgfletting, Gymsal, FN, Kontaktkopi, Mellomformat

Jørgen Grinde

[FN i Egypt 1957]

Interiør og innredning, Skole, Gutt, Undervisning, Sovesal, Seng, Lesing, Pult, FN, Kontaktkopi, Mellomformat, Blindeskrift

Jørgen Grinde

[FN i Egypt 1957]

Interiør og innredning, Mann, Undervisning, Verksted, Dress, Veving, FN, Kontaktkopi, Mellomformat

Jørgen Grinde

[FN i Egypt 1957]

Interiør og innredning, Mann, Lege, Undervisning, Verksted, Kurvstol, Solbriller, Vevstol, Veving, FN, Kontaktkopi, Mellomformat

Jørgen Grinde

[FN i Egypt 1957]

Interiør og innredning, Mann, Undervisning, Verksted, Veving, FN, Kontaktkopi, Mellomformat

Jørgen Grinde

[FN i Egypt 1957]

Interiør og innredning, Mann, Hatt, Undervisning, Verksted, Terrasse, Veving, FN, Kontaktkopi, Mellomformat

Jørgen Grinde

[FN i Libanon 1959]

Interiør og innredning, Mann, Bok, Jente, Gutt, Lærer, Undervisning, Klasserom, Tavle, FN, Kontaktkopi, Mellomformat, UNRWA, Flyktningleir

Jørgen Grinde

[FN i Libanon 1959]

Interiør og innredning, Mann, Kontor, Barn, Flyktning, Tre, Gruppe, Undervisning, Klasserom, FN, Kontaktkopi, Mellomformat, UNRWA, Kefije, Flyktningleir

Jørgen Grinde

[FN i Libanon 1959]

Interiør og innredning, Barn, Flyktning, By- og småsteder, Båt, Bading, Skole, Bolighus, Tre, Sjø, Undervisning, Klasserom, FN, Kontaktkopi, Mellomformat, UNRWA, Flyktningleir

Jørgen Grinde

[FN i Syria 1959]

Interiør og innredning, Kvinne, Flyktning, Bok, Jente, Lærer, Undervisning, Klasserom, Barneskole, Lesing, Tavle, FN, Kontaktkopi, Mellomformat, UNRWA, Flyktningleir

Jørgen Grinde

[FN i Syria 1959]

Interiør og innredning, Mann, Flyktning, Bok, Gutt, Lærer, Undervisning, Klasserom, Barneskole, Lesing, Tavle, FN, Kontaktkopi, Mellomformat, UNRWA, Flyktningleir

Jørgen Grinde

[FN i Syria 1959]

Interiør og innredning, Mann, Flyktning, Bok, Gutt, Lærer, Undervisning, Klasserom, Barneskole, Tavle, FN, Kontaktkopi, Mellomformat, UNRWA, Flyktningleir

Jørgen Grinde

[FN i Syria 1959]

Interiør og innredning, Kvinne, Mann, Kontor, Barn, Flyktning, Bok, Jente, Gutt, Gruppe, Undervisning, Klasserom, Brodering, FN, Kontaktkopi, Mellomformat, UNRWA, Flyktningleir

Jørgen Grinde

[FN i Syria 1959]

Interiør og innredning, Kvinne, Mann, Kvinner i arbeid, Flyktning, Bok, Jente, Gutt, 35 mm, Lærer, Undervisning, Klasserom, Brodering, Lesing, Tavle, FN, Kontaktkopi, UNRWA, Flyktningleir

Jørgen Grinde

[FN i Syria 1959]

Interiør og innredning, Kvinne, Skrivemaskin, Kvinner i arbeid, Flyktning, Jente, 35 mm, Lærer, Undervisning, Klasserom, Symaskin, Brodering, Sying, FN, Kontaktkopi, UNRWA

Jørgen Grinde

[FN i Syria 1959]

Interiør og innredning, Kvinne, Flyktning, Bok, Jente, Gutt, 35 mm, Lærer, Undervisning, Klasserom, Barneskole, Lesing, Tavle, FN, Kontaktkopi, UNRWA, Flyktningleir

Jørgen Grinde

[FN i Østerrike 1959]

Interiør og innredning, Mann, Flyktning, Undervisning, Klasserom, Snekkerverksted, Maskin, Tavle, FN, Kontaktkopi, Mellomformat, UNHCR

Jørgen Grinde

[FN i Gaza 1957]

Interiør og innredning, Barn, Flyktning, Jente, Lærer, Undervisning, Klasserom, Barneskole, FN, Mellomformat, UNRWA

Jørgen Grinde

[FN i Gaza 1957]

Interiør og innredning, Barn, Flyktning, Jente, Undervisning, Klasserom, Barneskole, FN, Mellomformat, UNRWA

Jørgen Grinde

[FN i Gaza 1957]

Interiør og innredning, Barn, Flyktning, Jente, Undervisning, Klasserom, Barneskole, FN, Mellomformat, UNRWA

Jørgen Grinde

[FN i Gaza 1957]

Interiør og innredning, Barn, Flyktning, Jente, Lærer, Undervisning, Klasserom, Barneskole, Tavle, FN, Mellomformat, UNRWA

Rolf Norvin

Bergens Forskoler

Undervisning, Skoleelev, Sying