Landbruk 15


Lauritz Johan Bekker Larsen

[Landbruk, høying. Ferie]

Landbruk, Arbeider, Høyonn

Martin Cecilius August Brinkmann

[Fra forskningstur til Senegal og Gambia 1906]

Landskap, Mann, Landbruk

Stavanger, Radio, Udlanhaug

Postkort, Landbruk, Steingjerde, Radiomast, Radiostasjon

Lars Olsen

Time, Jæren

Postkort, Landbruk, Skorstein, Steingjerde, Åkerbruk

O. Fuglestad

Parti fra Ogna. Jæren

Postkort, Gård, Landbruk

[Isdalsgården]

Gård, Landbruk, Ku

[Nessebybilder ark 10]

Barn, Hest, Fotoalbum, Bygninger, Landbruk, Kirke, Portrett, Tegning, Menighet, Høyonn, Samer, Gamme, Stabbur, Piknik, Husflid og kunsthåndverk

Knud Knudsen

Udsigt fra Asker ved Kristianiafjorden.

Landbruk, Steingjerde

Knud Knudsen

Udsigt fra Asker ved Kristianiafjorden.

Gård, Landbruk, Skigard

Knud Knudsen

Udsigt fra Asker ved Kristianiafjorden.

Gård, Landbruk, Skigard

Atelier KK; Ingebrigtsen, I.

[Ung pike i steinåker]

Jente, Landbruk, Skogbruk

Widerøe's Flyveselskap A/S

Stend Landbruksskole, Stend

Oversiktsbilde, Landbruk, Flyfoto, Landbruksskole, Åkerbruk

Widerøe's Flyveselskap A/S

Stend Landbruksskole, Stend

Oversiktsbilde, Landbruk, Flyfoto, Landbruksskole

Widerøe's Flyveselskap A/S

Stend Landbruksskule

1950-07-05

Oversiktsbilde, Landbruk, Skole, Flyfoto

Widerøe's Flyveselskap A/S

Stend Landbruksskule

1950-07-05

Oversiktsbilde, Landbruk, Skole, Flyfoto