Quodlibet 221


Quodlibet

1813-02-11

1800-tallet, Quodlibet

Qvodlibet

1800-tallet, Quodlibet

Quodlibet - Taler 01

1822

1800-tallet, Quodlibet

Quodlibet - Taler 02

1823

1800-tallet, Quodlibet

Quodlibet - Taler 03

1826

1800-tallet, Quodlibet

Quodlibet - Taler 04

1823

1800-tallet, Quodlibet

Quodlibet - Taler 05

1826

1800-tallet, Quodlibet

Wilhelm Frimann Koren Christie

Stiftsamtmann W. F. K. Christies taler i klubbmøtene i tiden 1813 – 30/4 1827 [Daterte] - 01

1813-12

1800-tallet, Quodlibet, Tale

Wilhelm Frimann Koren Christie

Stiftsamtmann W. F. K. Christies taler i klubbmøtene i tiden 1813 – 30/4 1827 [Daterte] - 02

1819-01-21

1800-tallet, Quodlibet, Tale

Wilhelm Frimann Koren Christie

Stiftsamtmann W. F. K. Christies taler i klubbmøtene i tiden 1813 – 30/4 1827 [Daterte] - 03

1820-08-03

1800-tallet, Quodlibet, Tale

Wilhelm Frimann Koren Christie

Stiftsamtmann W. F. K. Christies taler i klubbmøtene i tiden 1813 – 30/4 1827 [Daterte] - 04

1822-02-18

1800-tallet, Quodlibet, Tale

Wilhelm Frimann Koren Christie

Stiftsamtmann W. F. K. Christies taler i klubbmøtene i tiden 1813 – 30/4 1827 [Daterte] - 05

1822-05-25

1800-tallet, Quodlibet, Tale

Wilhelm Frimann Koren Christie

Stiftsamtmann W. F. K. Christies taler i klubbmøtene i tiden 1813 – 30/4 1827 [Daterte] - 06

1823-01-11

1800-tallet, Quodlibet, Tale

Wilhelm Frimann Koren Christie

Stiftsamtmann W. F. K. Christies taler i klubbmøtene i tiden 1813 – 30/4 1827 [Daterte] - 07

1823-06-14

1800-tallet, Quodlibet, Tale

Wilhelm Frimann Koren Christie

Stiftsamtmann W. F. K. Christies taler i klubbmøtene i tiden 1813 – 30/4 1827 [Daterte] - 08

1824-01-07

1800-tallet, Quodlibet, Tale

Wilhelm Frimann Koren Christie

Stiftsamtmann W. F. K. Christies taler i klubbmøtene i tiden 1813 – 30/4 1827 [Daterte] - 09

1823-03-13

1800-tallet, Quodlibet, Tale

Wilhelm Frimann Koren Christie

Stiftsamtmann W. F. K. Christies taler i klubbmøtene i tiden 1813 – 30/4 1827 [Daterte] - 10

1824-11-20

1800-tallet, Quodlibet, Tale

Wilhelm Frimann Koren Christie

Stiftsamtmann W. F. K. Christies taler i klubbmøtene i tiden 1813 – 30/4 1827 [Daterte] - 11

1825-02-27

1800-tallet, Quodlibet, Tale

Wilhelm Frimann Koren Christie

Stiftsamtmann W. F. K. Christies taler i klubbmøtene i tiden 1813 – 30/4 1827 [Daterte] - 12

1827-02-11

1800-tallet, Quodlibet, Tale

Wilhelm Frimann Koren Christie

Stiftamtmann W. F. K. Christie’s taler i klubmøtene i tiden ca. 1813 – 1827. [Udaterte] - 01

1800-tallet, Quodlibet, Tale

Wilhelm Frimann Koren Christie

Stiftamtmann W. F. K. Christie’s taler i klubmøtene i tiden ca. 1813 – 1827. [Udaterte] - 02

1800-tallet, Quodlibet, Tale

Wilhelm Frimann Koren Christie

Stiftamtmann W. F. K. Christie’s taler i klubmøtene i tiden ca. 1813 – 1827. [Udaterte] - 03

1800-tallet, Quodlibet, Tale

Wilhelm Frimann Koren Christie

Stiftamtmann W. F. K. Christie’s taler i klubmøtene i tiden ca. 1813 – 1827. [Udaterte] - 04

1800-tallet, Quodlibet, Tale

Wilhelm Frimann Koren Christie

Stiftamtmann W. F. K. Christie’s taler i klubmøtene i tiden ca. 1813 – 1827. [Udaterte] - 05

1800-tallet, Quodlibet, Tale

Wilhelm Frimann Koren Christie

Stiftamtmann W. F. K. Christie’s taler i klubmøtene i tiden ca. 1813 – 1827. [Udaterte] - 06

1800-tallet, Quodlibet, Tale

Wilhelm Frimann Koren Christie

Stiftamtmann W. F. K. Christie’s taler i klubmøtene i tiden ca. 1813 – 1827. [Udaterte] - 07

1800-tallet, Quodlibet, Tale

Wilhelm Frimann Koren Christie

Stiftamtmann W. F. K. Christie’s taler i klubmøtene i tiden ca. 1813 – 1827. [Udaterte] - 08

1800-tallet, Quodlibet, Tale

Wilhelm Frimann Koren Christie

Stiftamtmann W. F. K. Christie’s taler i klubmøtene i tiden ca. 1813 – 1827. [Udaterte] - 09

1800-tallet, Quodlibet, Tale

Wilhelm Frimann Koren Christie

Stiftamtmann W. F. K. Christie’s taler i klubmøtene i tiden ca. 1813 – 1827. [Udaterte] - 10

1800-tallet, Quodlibet, Tale

Wilhelm Frimann Koren Christie

Stiftamtmann W. F. K. Christie’s taler i klubmøtene i tiden ca. 1813 – 1827. [Udaterte] - 11

1800-tallet, Quodlibet, Tale

Wilhelm Frimann Koren Christie

Quodlibet-papirer 01

1800-tallet, Quodlibet

Quodlibet-papirer 02

1815-12-05

1800-tallet, Quodlibet

Johan Arnoldus von Westen Kahrs

Quodlibet-papirer 03

1816-04-18

1800-tallet, Quodlibet

Wilhelm Frimann Koren Christie

Quodlibet-papirer 04

1818-03-14

1800-tallet, Quodlibet

Quodlibet-papirer 05

1800-tallet, Quodlibet

Taler med tilhørende små-bidrag til møtene i Quodlibet av klubbens medlemmer. 01

1800-tallet, Quodlibet, Tale

Lyder Christian Sagen

Taler med tilhørende små-bidrag til møtene i Quodlibet av klubbens medlemmer. 02

1800-tallet, Quodlibet

Lyder Christian Sagen

Taler med tilhørende små-bidrag til møtene i Quodlibet av klubbens medlemmer. 03

1815-11-16

1800-tallet, Quodlibet

Georg Jacob Bull

Taler med tilhørende små-bidrag til møtene i Quodlibet av klubbens medlemmer. 04

1800-tallet, Quodlibet

Hans Cornelius Klingberg

Taler med tilhørende små-bidrag til møtene i Quodlibet av klubbens medlemmer. 05

1800-tallet, Quodlibet

Taler med tilhørende små-bidrag til møtene i Quodlibet av klubbens medlemmer. 06

1824-02-29

1800-tallet, Quodlibet, Tale

Lyder Christian Sagen

Taler med tilhørende små-bidrag til møtene i Quodlibet av klubbens medlemmer. 07

1828-04-04

1800-tallet, Quodlibet, Tale

Taler med tilhørende små-bidrag til møtene i Quodlibet av klubbens medlemmer. 08

1828-04-04

1800-tallet, Quodlibet, Tale

Taler med tilhørende små-bidrag til møtene i Quodlibet av klubbens medlemmer. 09

1800-tallet, Quodlibet, Tale

Edvard Hagerup

Taler med tilhørende små-bidrag til møtene i Quodlibet av klubbens medlemmer. 10

1800-tallet, Quodlibet, Tale

Wilhelm Frimann Koren Christie

Taler med tilhørende små-bidrag til møtene i Quodlibet av klubbens medlemmer. 11

1828-09-09

1800-tallet, Quodlibet, Tale

Lyder Christian Sagen

Taler med tilhørende små-bidrag til møtene i Quodlibet av klubbens medlemmer. 12

1800-tallet, Quodlibet, Tale

Werner Hosewinckel Christie

Taler med tilhørende små-bidrag til møtene i Quodlibet av klubbens medlemmer. 13

1800-tallet, Quodlibet, Tale

Edvard Hagerup

Taler med tilhørende små-bidrag til møtene i Quodlibet av klubbens medlemmer. 14

1800-tallet, Quodlibet, Tale

Wilhelm Frimann Koren Christie

Taler med tilhørende små-bidrag til møtene i Quodlibet av klubbens medlemmer. 15

1829-02-11

1800-tallet, Quodlibet, Tale