Brannruiner 240


Gustav Brosing

Bryggebrannen 1958

Gatelys, Brannruiner

Ukjent

[Fra Klosteret mot syd. Kalmargjerdet til høyre]

Oversiktsbilde, By- og småsteder, Gate, Brannruiner

Ukjent

[Brannstrøket 1916]

Oversiktsbilde, Brannruiner

Ukjent

[Markeveien etter brannen i 1916]

Brannruiner

Ukjent

[Etter brannen i 1916]

Branntomt, Brann, Brannruiner

Ukjent

[Etter brannen i Smit & Zoons boder ca. 1925/26]

Sjøbod, Brann, Robåt, Motorbåt, Brannruiner

Ukjent

[Brann i Sandviksboder, 25. juli 1925]

Branntomt, Sjøbod, Brann, Vann, Bod, Brannruiner

Ukjent

[Brann i Sandviksboder, 25. juli 1925]

Branntomt, Sjøbod, Brann, Brannruiner

Ukjent

Sandviksboder

Branntomt, Sjøbod, Brann, Brannruiner

Ukjent

[Brann i Sandviksboder, 25. juli 1925]

Branntomt, Sjøbod, Brann, Brannruiner

Ukjent

[Brann i Sandviksboder, 25. juli 1925]

Branntomt, Sjøbod, Brann, Fraktefartøy, Brannruiner

Ukjent

[Brann i Sandviksboder, 25. juli 1925]

Branntomt, Brann, Robåt, Fraktefartøy, Fritidsbåt, Brannruiner

Ukjent

[Brann i Sandviksboder, 25. juli 1925]

Branntomt, Sjøbod, Brannruiner

Ukjent

[Brann i Sandviksboder, 25. juli 1925]

Branntomt, Sjøbod, Brannruiner

Ukjent

[Brann i Sandviksboder, 25. juli 1925]

Branntomt, Sjøbod, Brannruiner

Ukjent

[Strandsiden sett fra Bryggen etter brannen 1916]

Havn, Brannruiner

Ukjent

[Langfredagsbrannen, 10. april 1925]

Branntomt, Bygninger, Brann, Vann, Brannruiner

Ukjent

[Brannen i Bergen 1916. Nedre Torvet. Barakker.]

Branntomt, Gjenreising og sanering, Hestekjøretøy, Gatelys, Brann, Trikkeskinner, Brannruiner, Vogn

Olaf Andreas Svanøe

Brandtomten ved Vaagen 1916

Murhus, Brannruiner

Lauritz Johan Bekker Larsen

[Fra Brannen i Bergen, 1916. Holbergstatuen.]

1916-01-15

By- og småsteder, Statue, Brannruiner

Ralph L. Wilson

[Branntomter. Torgallmenningen]

Branntomt, Gjenreising og sanering, Statue, Brann, Arbeider, Brannruiner

Olaf Andreas Svanøe

Ruiner efter branden 1916 fra Smørsalmenningen

Gate, Brannruiner

Ralph L. Wilson

[Branntomter 1916. Torgallmenningen.]

Bank, Branntomt, Gjenreising og sanering, Brann, Brannruiner

Olaf Andreas Svanøe

Ruiner fra Olaf Kyrresgade etter branden 1916

By- og småsteder, Gate, Gjenreising og sanering, Brannruiner

Ukjent

[Bergen etter brannen i 1916. Strandgaten.]

Branntomt, Gjenreising og sanering, Brann, Brannruiner

Olaf Andreas Svanøe

Store Markevei efter branden 1916.

Branntomt, Brann, Brannruiner

Olaf Andreas Svanøe

Ruiner af Svaneapoteket efter branden 1916

Branntomt, Brann, Brannruiner, Apotek

Olaf Andreas Svanøe

Fra branden 1916. St. Holms kjælder. Sukkerbagersmug. Bergen.

Branntomt, Brann, Brannruiner

Olaf Andreas Svanøe

Ruiner fra Nedre Torvet

Branntomt, Gatelys, Brann, Brannruiner

Olaf Andreas Svanøe

[Olaf Kyrresg. Efter branden]

By- og småsteder, Branntomt, Brannruiner

Ukjent

Grand tatt fra Hotel Norge.

Branntomt, Brann, Brannruiner

Ukjent

[Brannen i Bergen 1916. Rådstuplassen, Vesta og Hygea.]

Branntomt, Brann, Brannruiner, Forsikringsselskap

Ukjent

[Brannen i Bergen 1916]

Branntomt, Brann, Brannruiner

Olaf Andreas Svanøe

Ruiner ved Taarnsmuget efter branden 1916.

Branntomt, Brann, Brannruiner

Ukjent

[Brannen i Bergen 1916]

Branntomt, Brann, Brannruiner

Ukjent

[Brannen i Bergen 1916. Branntomt]

Oversiktsbilde, Branntomt, Brann, Brannruiner

Ukjent

[Brannruiner etter bergensbrannen 1916]

Oversiktsbilde, By- og småsteder, Bygninger, Brannruiner

Ukjent

[Brannen i Bergen 1916. Branntomt]

Branntomt, Brann, Brannruiner

Ukjent

[Brannen i Bergen 1916]

Folkemengde, Brann, Brannruiner

Ukjent

[Brannen i Bergen 1916. Branntomt/Strandgaten.]

Branntomt, Brann, Brannruiner

Ukjent

[Brannen i Bergen 1916. Branntomt]

Branntomt, Brann, Brannruiner

Ukjent

[Brannen i Bergen 1916. Christies gate/Småstrandgaten]

Branntomt, Brann, Brannruiner

Ukjent

[Brannruiner etter bybrannen 1916]

Gate, Branntomt, Brannruiner

Ukjent

[Brannen i Bergen 1916. Smørsgården/Strandgaten.]

Branntomt, Brann, Brannruiner

Ukjent

[Kjellerparti etter brannen i Bergen 1916.]

Branntomt, Brann, Brannruiner

Ukjent

[Brannen i Bergen 1916. Smørsgården.]

Branntomt, Brann, Brannruiner

Ukjent

[Brannen 1916. Bergen sentrum]

Branntomt, Brann, Brostein, Brannruiner

Ukjent

[Strandgaten etter Bybrannen i Bergen 1916]

Folkemengde, Gate, Brannruiner

Ukjent

Brann på Strandsiden 1901

Havn, Ferge, Brann, Robåt, Brannruiner

Ukjent

[Strandgaten ved Muren etter bybrannen i Bergen 1916]

Gate, Gjenreising og sanering, Brannruiner, Trebro