Klasserom 83


Ukjent

Bergen Katedralskole

Gruppeportrett, Jente, Elev, Klasserom

Jørgen Grinde

[FN i Gaza 1957]

Interiør og innredning, Mann, 35 mm, Gutt, Militæruniform, Flyktning, Kart, Snekkerverksted, Kamera, Kontor, General, Klasserom, FN, UNEF, Kontaktkopi, Diplomat, UNRWA

Jørgen Grinde

[FN i Gaza 1957]

Interiør og innredning, Mann, Flagg, Militæruniform, Soldat, Flyktning, Tavle, Grøft, Undervisning, Klasserom, FN, UNEF, Kontaktkopi, Mellomformat, Observasjonspost, UNRWA, Kefije

Jørgen Grinde

[FN i Gaza 1957]

Mann, Flagg, Gutt, Soldat, Flyktning, Telt, Tavle, Jeep, Undervisning, Klasserom, FN, UNEF, Kontaktkopi, Mellomformat, Militærkjøretøy, Observasjonspost, UNRWA, Kefije

Jørgen Grinde

[FN i Gaza 1957]

Interiør og innredning, Kvinne, Kvinner i arbeid, By- og småsteder, Jente, Flyktning, Buss, Symaskin, Sying, Tavle, Undervisning, Klasserom, FN, Kontaktkopi, Mellomformat, UNRWA, Flyktningleir

Jørgen Grinde

[FN i Gaza 1957]

Interiør og innredning, Kvinne, Kvinner i arbeid, Jente, Flyktning, Sying, Lesing, Tavle, Undervisning, Klasserom, FN, Kontaktkopi, Mellomformat, UNRWA

Jørgen Grinde

[FN i Gaza 1957]

Interiør og innredning, Mann, Kvinne, Kvinner i arbeid, Jente, Gutt, Flyktning, Skomaker, Symaskin, Sying, Tavle, Undervisning, Klasserom, FN, Kontaktkopi, Mellomformat, UNRWA

Jørgen Grinde

[FN i Gaza 1957]

Interiør og innredning, Mann, Kvinne, Barn, 35 mm, Jente, Gutt, Flyktning, Undervisning, Klasserom, FN, Kontaktkopi, Barbering, UNRWA, Flyktningleir

Jørgen Grinde

[FN i Gaza 1957]

Interiør og innredning, Barn, 35 mm, Gutt, Flyktning, Kart, Lærer, Barneskole, Tavle, Undervisning, Klasserom, FN, Kontaktkopi, UNRWA

Jørgen Grinde

[FN i Gaza 1957]

Mann, Kvinne, Barn, 35 mm, Jente, Flyktning, Barneskole, Undervisning, Klasserom, FN, Kontaktkopi, UNRWA

Jørgen Grinde

[FN i Gaza 1957]

Barn, 35 mm, Jente, Flyktning, Barneskole, Undervisning, Klasserom, FN, Kontaktkopi, UNRWA

Jørgen Grinde

[FN i Gaza 1957]

Interiør og innredning, Mann, Gutt, Flyktning, Snekkerverksted, Barneskole, Lesing, Tavle, Undervisning, Klasserom, FN, Kontaktkopi, Mellomformat, UNRWA

Jørgen Grinde

[FN i Gaza 1957]

Interiør og innredning, Mann, Gutt, Flyktning, Verksted, Dress, Kontor, Tavle, Undervisning, Klasserom, FN, Kontaktkopi, Mellomformat, UNRWA

Jørgen Grinde

[FN i Gaza 1957]

Interiør og innredning, Mann, Barn, Gutt, Flyktning, Lærer, Barneskole, Tavle, Undervisning, Klasserom, FN, Kontaktkopi, Mellomformat, UNRWA

Jørgen Grinde

[FN i Gaza 1957]

Interiør og innredning, Barn, By- og småsteder, Jente, Flyktning, Lærer, Barneskole, Tavle, Undervisning, Klasserom, FN, Kontaktkopi, Mellomformat, UNRWA

Jørgen Grinde

[FN i Gaza 1957]

Interiør og innredning, Kvinne, Barn, Gruppe, Jente, Skole, Kjole, Undervisning, Klasserom, FN, Kontaktkopi, Mellomformat, UNRWA

Jørgen Grinde

[FN i Gaza 1957]

Interiør og innredning, Mann, Flyktning, Snekkerverksted, Lærer, Lesing, Undervisning, Klasserom, FN, Kontaktkopi, Mellomformat, UNRWA

Jørgen Grinde

[FN i Gaza 1957]

Interiør og innredning, Mann, Gruppe, Flyktning, Verksted, Hall, Maskin, Motorkjøretøy, Undervisning, Klasserom, Sveising, Jernstøperi, FN, Kontaktkopi, Mellomformat, UNRWA, Bilmekaniker

Jørgen Grinde

[FN i Gaza 1957]

Interiør og innredning, Mann, Gruppe, Flyktning, Verksted, Lærer, Tavle, Undervisning, Klasserom, FN, Kontaktkopi, Mellomformat, UNRWA

Jørgen Grinde

[FN i Libanon 1959]

Interiør og innredning, Mann, Jente, Gutt, Bok, Lærer, Tavle, Undervisning, Klasserom, FN, Kontaktkopi, Mellomformat, UNRWA, Flyktningleir

Jørgen Grinde

[FN i Libanon 1959]

Interiør og innredning, Mann, Barn, Gruppe, Tre, Flyktning, Kontor, Undervisning, Klasserom, FN, Kontaktkopi, Mellomformat, UNRWA, Kefije , Flyktningleir

Jørgen Grinde

[FN i Libanon 1959]

Interiør og innredning, Barn, By- og småsteder, Båt, Tre, Bolighus, Flyktning, Bading, Skole, Sjø, Undervisning, Klasserom, FN, Kontaktkopi, Mellomformat, UNRWA, Flyktningleir

Jørgen Grinde

[FN i Syria 1959]

Interiør og innredning, Kvinne, Jente, Flyktning, Bok, Lærer, Barneskole, Lesing, Tavle, Undervisning, Klasserom, FN, Kontaktkopi, Mellomformat, UNRWA, Flyktningleir

Jørgen Grinde

[FN i Syria 1959]

Interiør og innredning, Mann, Gutt, Flyktning, Bok, Lærer, Barneskole, Lesing, Tavle, Undervisning, Klasserom, FN, Kontaktkopi, Mellomformat, UNRWA, Flyktningleir

Jørgen Grinde

[FN i Syria 1959]

Interiør og innredning, Mann, Gutt, Flyktning, Bok, Lærer, Barneskole, Tavle, Undervisning, Klasserom, FN, Kontaktkopi, Mellomformat, UNRWA, Flyktningleir

Jørgen Grinde

[FN i Syria 1959]

Interiør og innredning, Mann, Kvinne, Barn, Gruppe, Jente, Gutt, Flyktning, Bok, Kontor, Brodering, Undervisning, Klasserom, FN, Kontaktkopi, Mellomformat, UNRWA, Flyktningleir

Jørgen Grinde

[FN i Syria 1959]

Interiør og innredning, Mann, Kvinne, Kvinner i arbeid, 35 mm, Jente, Gutt, Flyktning, Bok, Lærer, Brodering, Lesing, Tavle, Undervisning, Klasserom, FN, Kontaktkopi, UNRWA, Flyktningleir

Jørgen Grinde

[FN i Syria 1959]

Interiør og innredning, Kvinne, Kvinner i arbeid, 35 mm, Jente, Flyktning, Symaskin, Lærer, Brodering, Sying, Skrivemaskin, Undervisning, Klasserom, FN, Kontaktkopi, UNRWA

Jørgen Grinde

[FN i Syria 1959]

Interiør og innredning, Kvinne, 35 mm, Jente, Gutt, Flyktning, Bok, Lærer, Barneskole, Lesing, Tavle, Undervisning, Klasserom, FN, Kontaktkopi, UNRWA, Flyktningleir

Jørgen Grinde

[FN i Østerrike 1959]

Interiør og innredning, Mann, Flyktning, Snekkerverksted, Maskin, Tavle, Undervisning, Klasserom, FN, Kontaktkopi, Mellomformat, UNHCR

Jørgen Grinde

[FN i Gaza 1957]

Interiør og innredning, Barn, Jente, Flyktning, Lærer, Barneskole, Undervisning, Klasserom, FN, Mellomformat, UNRWA

Jørgen Grinde

[FN i Gaza 1957]

Interiør og innredning, Barn, Jente, Flyktning, Barneskole, Undervisning, Klasserom, FN, Mellomformat, UNRWA

Jørgen Grinde

[FN i Gaza 1957]

Interiør og innredning, Barn, Jente, Flyktning, Barneskole, Undervisning, Klasserom, FN, Mellomformat, UNRWA

Jørgen Grinde

[FN i Gaza 1957]

Interiør og innredning, Barn, Jente, Flyktning, Lærer, Barneskole, Tavle, Undervisning, Klasserom, FN, Mellomformat, UNRWA

Atelier KK

[Foto av skoleklasse. Pikeklasse med lærerinner ca. 1919]

Jente, Elev, Klasse, Lærer, Innrammede bilder, Pult, Klasserom, Skoler

Atelier KK

[Skoleklasse. Pikeklasse]

Kvinne, Jente, Elev, Klasse, Lærer, Pult, Klasserom, Skoler

Atelier KK

[Interiør, klasserom/laboratorium, Bergens tekniske skole, med tre menn]

Mann, Laboratorium, Teknisk skole, Tavle, Klasserom

Atelier KK

[Interiør fra klasserom med lærer og jenteklasse]

Kvinne, Kvinner i arbeid, Jente, Skole, Elev, Klasse, Lærer, Pult, Klasserom

Atelier KK

[Interiør fra Den kvinnelige Industriskole 1948]

1948-06-23

Kvinne, Kvinner i arbeid, Student, Lærer, Klasserom, Industriskole

Atelier KK

[Interiør fra klasserom på Den kvinnelige Industriskole]

Kvinne, Kvinner i arbeid, Student, Symaskin, Lærer, Klasserom, Industriskole

Atelier KK

[Interiør fra klasserom på Den kvinnelige Industriskole]

Kvinne, Kvinner i arbeid, Student, Bord, Lærer, Klasserom, Industriskole

Atelier KK

[Interiør fra klasserom med lærer og gutter]

Kvinne, Kvinner i arbeid, Gutt, Skole, Jernovn, Lærer, Pult, Klasserom

Atelier KK

[Interiør klasserom med sykepleierelever, Haukeland sykehus]

Kvinne, Kvinner i arbeid, Sykehus, Yrkesklær, Sykepleier, Lærer, Pult, Klasserom

Atelier KK

[Interiør klasserom, med sykepleierstudenter, Haukeland Søsterhjem]

Kvinne, Kvinner i arbeid, Student, Yrkesklær, Taklampe, Pult, Klasserom, Søsterhjem

Atelier KK

[Interiør fra klasserom, Haukeland Søsterhjem]

Kvinne, Kvinner i arbeid, Student, Sykepleier, Taklampe, Lærer, Klasserom, Søsterhjem

Atelier KK

[Interiør fra klasserom, Haukeland Søsterhjem]

Kvinne, Kvinner i arbeid, Student, Sykepleier, Vask, Lærer, Tavle, Klasserom, Søsterhjem

Atelier KK

[Interiør fra klasserom, elevskolen, Haukeland sykehus]

Kvinne, Kvinner i arbeid, Student, Sykehus, Yrkesklær, Sykepleier, Pult, Klasserom

Atelier KK

[Interiør fra klasserom, Strandebarm Husmorskule]

Kvinne, Kvinner i arbeid, Student, Husmorskole, Lærer, Pult, Klasserom

Atelier KK

[Interiør fra klasserom på Bergens Husmorskole 1964]

1964-05-05

Kvinne, Kvinner i arbeid, Student, Husmorskole, Pult, Klasserom

Atelier KK

[Interiør fra klasserom på Bergens Husmorskole 1964]

1964-05-05

Kvinne, Kvinner i arbeid, Student, Husmorskole, Lærer, Tavle, Pult, Klasserom