Klasserom 81


Jørgen Grinde

[FN i Gaza 1957]

Interiør og innredning, Mann, Gutt, Militæruniform, Flyktning, Kart, 35 mm, Snekkerverksted, Kamera, Kontor, General, Klasserom, FN, UNEF, Kontaktkopi, Diplomat, UNRWA

Jørgen Grinde

[FN i Gaza 1957]

Interiør og innredning, Mann, Flagg, Militæruniform, Soldat, Flyktning, Tavle, Grøft, Klasserom, Undervisning, FN, UNEF, Kontaktkopi, Mellomformat, Observasjonspost, UNRWA, Kefije

Jørgen Grinde

[FN i Gaza 1957]

Mann, Flagg, Gutt, Soldat, Flyktning, Telt, Tavle, Jeep, Klasserom, Undervisning, FN, UNEF, Kontaktkopi, Mellomformat, Militærkjøretøy, Observasjonspost, UNRWA, Kefije

Jørgen Grinde

[FN i Gaza 1957]

Interiør og innredning, Kvinne, Kvinner i arbeid, By- og småsteder, Jente, Flyktning, Buss, Symaskin, Sying, Tavle, Klasserom, Undervisning, FN, Kontaktkopi, Mellomformat, UNRWA, Flyktningleir

Jørgen Grinde

[FN i Gaza 1957]

Interiør og innredning, Kvinne, Kvinner i arbeid, Jente, Flyktning, Sying, Lesing, Tavle, Klasserom, Undervisning, FN, Kontaktkopi, Mellomformat, UNRWA

Jørgen Grinde

[FN i Gaza 1957]

Interiør og innredning, Kvinne, Mann, Kvinner i arbeid, Jente, Gutt, Flyktning, Skomaker, Symaskin, Sying, Tavle, Klasserom, Undervisning, FN, Kontaktkopi, Mellomformat, UNRWA

Jørgen Grinde

[FN i Gaza 1957]

Interiør og innredning, Barn, Kvinne, Mann, Jente, Gutt, Flyktning, 35 mm, Klasserom, Undervisning, FN, Kontaktkopi, Barbering, UNRWA, Flyktningleir

Jørgen Grinde

[FN i Gaza 1957]

Interiør og innredning, Barn, Gutt, Flyktning, Kart, 35 mm, Lærer, Barneskole, Tavle, Klasserom, Undervisning, FN, Kontaktkopi, UNRWA

Jørgen Grinde

[FN i Gaza 1957]

Barn, Kvinne, Mann, Jente, Flyktning, 35 mm, Barneskole, Klasserom, Undervisning, FN, Kontaktkopi, UNRWA

Jørgen Grinde

[FN i Gaza 1957]

Barn, Jente, Flyktning, 35 mm, Barneskole, Klasserom, Undervisning, FN, Kontaktkopi, UNRWA

Jørgen Grinde

[FN i Gaza 1957]

Interiør og innredning, Mann, Gutt, Flyktning, Snekkerverksted, Barneskole, Lesing, Tavle, Klasserom, Undervisning, FN, Kontaktkopi, Mellomformat, UNRWA

Jørgen Grinde

[FN i Gaza 1957]

Interiør og innredning, Mann, Gutt, Dress, Flyktning, Verksted, Kontor, Tavle, Klasserom, Undervisning, FN, Kontaktkopi, Mellomformat, UNRWA

Jørgen Grinde

[FN i Gaza 1957]

Interiør og innredning, Barn, Mann, Gutt, Flyktning, Lærer, Barneskole, Tavle, Klasserom, Undervisning, FN, Kontaktkopi, Mellomformat, UNRWA

Jørgen Grinde

[FN i Gaza 1957]

Interiør og innredning, Barn, By- og småsteder, Jente, Flyktning, Lærer, Barneskole, Tavle, Klasserom, Undervisning, FN, Kontaktkopi, Mellomformat, UNRWA

Jørgen Grinde

[FN i Gaza 1957]

Interiør og innredning, Barn, Kvinne, Gruppe, Jente, Skole, Kjole, Klasserom, Undervisning, FN, Kontaktkopi, Mellomformat, UNRWA

Jørgen Grinde

[FN i Gaza 1957]

Interiør og innredning, Mann, Flyktning, Snekkerverksted, Lærer, Lesing, Klasserom, Undervisning, FN, Kontaktkopi, Mellomformat, UNRWA

Jørgen Grinde

[FN i Gaza 1957]

Interiør og innredning, Mann, Gruppe, Flyktning, Verksted, Hall, Maskin, Motorkjøretøy, Klasserom, Sveising, Undervisning, Jernstøperi, FN, Kontaktkopi, Mellomformat, UNRWA, Bilmekaniker

Jørgen Grinde

[FN i Gaza 1957]

Interiør og innredning, Mann, Gruppe, Flyktning, Verksted, Lærer, Tavle, Klasserom, Undervisning, FN, Kontaktkopi, Mellomformat, UNRWA

Jørgen Grinde

[FN i Libanon 1959]

Interiør og innredning, Mann, Jente, Gutt, Bok, Lærer, Tavle, Klasserom, Undervisning, FN, Kontaktkopi, Mellomformat, UNRWA, Flyktningleir

Jørgen Grinde

[FN i Libanon 1959]

Interiør og innredning, Barn, Mann, Gruppe, Tre, Flyktning, Kontor, Klasserom, Undervisning, FN, Kontaktkopi, Mellomformat, UNRWA, Kefije , Flyktningleir

Jørgen Grinde

[FN i Libanon 1959]

Interiør og innredning, Barn, By- og småsteder, Tre, Bolighus, Flyktning, Båt, Skole, Sjø, Bading, Klasserom, Undervisning, FN, Kontaktkopi, Mellomformat, UNRWA, Flyktningleir

Jørgen Grinde

[FN i Syria 1959]

Interiør og innredning, Kvinne, Jente, Flyktning, Bok, Lærer, Barneskole, Lesing, Tavle, Klasserom, Undervisning, FN, Kontaktkopi, Mellomformat, UNRWA, Flyktningleir

Jørgen Grinde

[FN i Syria 1959]

Interiør og innredning, Mann, Gutt, Flyktning, Bok, Lærer, Barneskole, Lesing, Tavle, Klasserom, Undervisning, FN, Kontaktkopi, Mellomformat, UNRWA, Flyktningleir

Jørgen Grinde

[FN i Syria 1959]

Interiør og innredning, Mann, Gutt, Flyktning, Bok, Lærer, Barneskole, Tavle, Klasserom, Undervisning, FN, Kontaktkopi, Mellomformat, UNRWA, Flyktningleir

Jørgen Grinde

[FN i Syria 1959]

Interiør og innredning, Barn, Kvinne, Mann, Gruppe, Jente, Gutt, Flyktning, Bok, Kontor, Brodering, Klasserom, Undervisning, FN, Kontaktkopi, Mellomformat, UNRWA, Flyktningleir

Jørgen Grinde

[FN i Syria 1959]

Interiør og innredning, Kvinne, Mann, Kvinner i arbeid, Jente, Gutt, Flyktning, Bok, 35 mm, Lærer, Brodering, Lesing, Tavle, Klasserom, Undervisning, FN, Kontaktkopi, UNRWA, Flyktningleir

Jørgen Grinde

[FN i Syria 1959]

Interiør og innredning, Kvinne, Kvinner i arbeid, Jente, Flyktning, 35 mm, Symaskin, Lærer, Brodering, Sying, Skrivemaskin, Klasserom, Undervisning, FN, Kontaktkopi, UNRWA

Jørgen Grinde

[FN i Syria 1959]

Interiør og innredning, Kvinne, Jente, Gutt, Flyktning, Bok, 35 mm, Lærer, Barneskole, Lesing, Tavle, Klasserom, Undervisning, FN, Kontaktkopi, UNRWA, Flyktningleir

Jørgen Grinde

[FN i Østerrike 1959]

Interiør og innredning, Mann, Flyktning, Snekkerverksted, Maskin, Tavle, Klasserom, Undervisning, FN, Kontaktkopi, Mellomformat, UNHCR

Jørgen Grinde

[FN i Gaza 1957]

Interiør og innredning, Barn, Jente, Flyktning, Lærer, Barneskole, Klasserom, Undervisning, FN, Mellomformat, UNRWA

Jørgen Grinde

[FN i Gaza 1957]

Interiør og innredning, Barn, Jente, Flyktning, Barneskole, Klasserom, Undervisning, FN, Mellomformat, UNRWA

Jørgen Grinde

[FN i Gaza 1957]

Interiør og innredning, Barn, Jente, Flyktning, Barneskole, Klasserom, Undervisning, FN, Mellomformat, UNRWA

Jørgen Grinde

[FN i Gaza 1957]

Interiør og innredning, Barn, Jente, Flyktning, Lærer, Barneskole, Tavle, Klasserom, Undervisning, FN, Mellomformat, UNRWA

Atelier KK

[Foto av skoleklasse. Pikeklasse med lærerinner ca. 1919]

Jente, Elev, Klasse, Lærer, Innrammede bilder, Pult, Klasserom, Skoler

Atelier KK

[Skoleklasse. Pikeklasse]

Kvinne, Jente, Elev, Klasse, Lærer, Pult, Klasserom, Skoler

Atelier KK

[Interiør, klasserom/laboratorium, Bergens tekniske skole, med tre menn]

Mann, Laboratorium, Teknisk skole, Tavle, Klasserom

Atelier KK

[Interiør fra klasserom med lærer og jenteklasse]

Kvinne, Kvinner i arbeid, Jente, Skole, Elev, Klasse, Lærer, Pult, Klasserom

Atelier KK

[Interiør fra Den kvinnelige Industriskole 1948]

1948-06-23

Kvinne, Kvinner i arbeid, Student, Lærer, Klasserom, Industriskole

Atelier KK

[Interiør fra klasserom på Den kvinnelige Industriskole]

Kvinne, Kvinner i arbeid, Student, Symaskin, Lærer, Klasserom, Industriskole

Atelier KK

[Interiør fra klasserom på Den kvinnelige Industriskole]

Kvinne, Kvinner i arbeid, Student, Bord, Lærer, Klasserom, Industriskole

Atelier KK

[Interiør fra klasserom med lærer og gutter]

Kvinne, Kvinner i arbeid, Gutt, Skole, Jernovn, Lærer, Pult, Klasserom

Atelier KK

[Interiør klasserom med sykepleierelever, Haukeland sykehus]

Kvinne, Kvinner i arbeid, Sykehus, Yrkesklær, Sykepleier, Lærer, Pult, Klasserom

Atelier KK

[Interiør klasserom, med sykepleierstudenter, Haukeland Søsterhjem]

Kvinne, Kvinner i arbeid, Student, Yrkesklær, Taklampe, Pult, Klasserom, Søsterhjem

Atelier KK

[Interiør fra klasserom, Haukeland Søsterhjem]

Kvinne, Kvinner i arbeid, Student, Sykepleier, Taklampe, Lærer, Klasserom, Søsterhjem

Atelier KK

[Interiør fra klasserom, Haukeland Søsterhjem]

Kvinne, Kvinner i arbeid, Student, Sykepleier, Vask, Lærer, Tavle, Klasserom, Søsterhjem

Atelier KK

[Interiør fra klasserom, elevskolen, Haukeland sykehus]

Kvinne, Kvinner i arbeid, Student, Sykehus, Yrkesklær, Sykepleier, Pult, Klasserom

Atelier KK

[Interiør fra klasserom, Strandebarm Husmorskule]

Kvinne, Kvinner i arbeid, Student, Husmorskole, Lærer, Pult, Klasserom

Atelier KK

[Interiør fra klasserom på Bergens Husmorskole 1964]

1964-05-05

Kvinne, Kvinner i arbeid, Student, Husmorskole, Pult, Klasserom

Atelier KK

[Interiør fra klasserom på Bergens Husmorskole 1964]

1964-05-05

Kvinne, Kvinner i arbeid, Student, Husmorskole, Lærer, Tavle, Pult, Klasserom

Atelier KK

[Kvinnelig lærer på Friundervisningen i Bergen]

Kvinne, Kvinner i arbeid, Lærer, Tavle, Klasserom, Friundervisningen