Sardinfabrikk 64


Gerhard Marius Nilsen Berg

Direksjonen i Bergen Packing co, Os

Mann, Gruppeportrett, Hermetikkfabrikk, Direksjon, Sardinfabrikk

Atelier KK

[Veivågen, Hetlevik på Askøy.]

Bolighus, Fiskebåt, Hermetikkfabrikk, Sardinfabrikk, Sildesalteri, Hermetikfabrikker

Atelier KK

[Hermetikkfabrikk, Hetlevik på Askøy.]

Fiskebåt, Landhandel, Hermetikkfabrikk, Sardinfabrikk, Sildesalteri, Hermetikfabrikker

Atelier KK

[Interiør fra fiskeindustribedrift med fem kvinnelige arbeidere]

Kvinne, Kvinner i arbeid, Arbeider, Hermetikkfabrikk, Trekjørel, Sardinfabrikk, Hermetikfabrikker

Atelier KK

[Interiør. Fra fiskehermetikkfabrikk]

Trekasse, Hermetikkfabrikk, Sardinfabrikk, Hermetikfabrikker, Autoklav

Atelier KK

[Interiør fra fiskehermetikkfabrikk]

Mann, Kvinne, Kvinner i arbeid, Trekasse, Arbeider, Hermetikkfabrikk, Sardinfabrikk, Hermetikfabrikker, Pakkeri, Sardinboks

Atelier KK

[Interiør fra fiskehermetikkfabrikk]

Kvinne, Kvinner i arbeid, Arbeider, Hermetikkfabrikk, Sardinfabrikk, Hermetikfabrikker, Pakkeri

Atelier KK

[Interiør fra fiskehermetikkfabrikk]

Kvinne, Kvinner i arbeid, Arbeider, Hermetikkfabrikk, Sardinfabrikk, Hermetikfabrikker, Tredebord

Atelier KK

[Interiør fra fiskehermetikkfabrikk]

Mann, Kvinne, Kvinner i arbeid, Arbeider, Sardinfabrikk, Hermetikfabrikker, Falsemaskin

Atelier KK

[Interiør fra fiskehermetikkfabrikk]

Mann, Kvinne, Kvinner i arbeid, Arbeider, Hermetikkfabrikk, Sardinfabrikk, Hermetikfabrikker, Falsemaskin

Atelier KK

[Interiør fra fiskehermetikkfabrikk]

Mann, Kvinne, Kvinner i arbeid, Arbeider, Hermetikkfabrikk, Sardinfabrikk, Hermetikfabrikker, Pakkeri

Atelier KK

[Interiør fra fiskehermetikkfabrikk]

Mann, Kvinne, Kvinner i arbeid, Arbeider, Hermetikkfabrikk, Sardinfabrikk, Hermetikfabrikker, Sardinboks, Falsemaskin

Atelier KK

[Interiør fra fiskehermetikkfabrikk, Hetlevik på Askøy.]

Mann, Kvinne, Arbeider, Hermetikkfabrikk, Sardinfabrikk, Hermetikfabrikker, Falsemaskin

Atelier KK

[Interiør fra fiskehermetikkfabrikk]

Arbeider, Hermetikkfabrikk, Sardinfabrikk, Hermetikfabrikker, Røykeovn

Atelier KK

[Interiør fra fiskehermetikkfabrikk]

Arbeider, Hermetikkfabrikk, Sardinfabrikk, Hermetikfabrikker, Røykeovn

Atelier KK

[Interiør fra fiskehermetikkfabrikk]

Mann, Kvinne, Kvinner i arbeid, Arbeider, Trebalje, Hermetikkfabrikk, Sardinfabrikk, Hermetikfabrikker, Tredebord

Atelier KK

[Interiør fra fiskehermetikkfabrikk]

Mann, Kvinne, Kvinner i arbeid, Trekasse, Arbeider, Hermetikkfabrikk, Sardinfabrikk, Hermetikfabrikker, Autoklav

Atelier KK

[Interiør fra fiskehermetikkfabrikk]

Kvinne, Kvinner i arbeid, Arbeider, Hermetikkfabrikk, Sardinfabrikk, Hermetikfabrikker, Pakkeri

Atelier KK

[Interiør fra fiskehermetikkfabrikk]

Trekasse, Arbeider, Lager, Hermetikkfabrikk, Sardinfabrikk, Hermetikfabrikker

Atelier KK

[Lager av emballasje]

Trekasse, Lager, Hermetikkfabrikk, Sardinfabrikk, Hermetikfabrikker

Atelier KK

[Engen 53. Personbil]

Inngangsparti, Personbil, Reklameskilt, Hermetikkfabrikk, Sardinfabrikk, Hermetikfabrikker

Atelier KK

[Engen 53. Personbil]

Inngangsparti, Personbil, Reklameskilt, Hermetikkfabrikk, Sardinfabrikk, Hermetikfabrikker

Atelier KK

[Parti fra Engen ca. 1921]

Gate, Vindu, Bolighus, Gatelys, Valmtak, Hermetikkfabrikk, Sardinfabrikk, Hermetikfabrikker, Begravelsesbyrå, Begravelsesbureauer

Atelier KK

[Reklame for A/S United Sardine Factories ca. 1925]

Reklame, Hermetikkfabrikk, Sardinfabrikk, Hermetikfabrikker

Atelier KK

[Eksteriør fra fabrikk i tre etasjer, på en kai.]

Kaianlegg, Bolighus, Fiskebåt, Tårn, Helletak, Skorstein, Hermetikkfabrikk, Sardinfabrikk, Sildoljefabrikker, Sildeoljefabrikk, Hermetikfabrikker

Atelier KK

[Oversiktsbilde av fabrikken og omgivelser]

1924-10-03

Bolighus, Fiskebåt, Tårn, Bakeri, Skorstein, Våg, Hermetikkfabrikk, Sardinfabrikk, Sildoljefabrikker, Sildeoljefabrikk, Hermetikfabrikker

Atelier KK

[Oversiktsbilde av fabrikken og omgivelser]

1924-10-03

Bolighus, Naust, Bakeri, Våg, Landhandel, Hermetikkfabrikk, Sardinfabrikk, Sildoljefabrikker, Sildeoljefabrikk, Hermetikfabrikker

Atelier KK

[Oversiktsbilde over fabrikken og omgivelser]

1924-10-03

Bolighus, Naust, Fiskebåt, Bakeri, Våg, Landhandel, Hermetikkfabrikk, Sardinfabrikk, Sildoljefabrikker, Sildeoljefabrikk, Hermetikfabrikker

Atelier KK

[Eksteriør av fabrikken med personalet utenfor]

1924-10-03

Mann, Kvinne, Kvinner i arbeid, Vindu, Arbeider, Ark, Hermetikkfabrikk, Sardinfabrikk, Sildoljefabrikker, Sildeoljefabrikk, Hermetikfabrikker

Atelier KK

[Datert 3-10-24. Einar O. Hausvik & co. Hermetikk- og sildeoljefabrikk, Hetlevik på Askøy]

1924-10-03

Mann, Kvinne, Kvinner i arbeid, Vindu, Arbeider, Hermetikkfabrikk, Sardinfabrikk, Sildoljefabrikker, Sildeoljefabrikk, Hermetikfabrikker

Atelier KK

[Interiør fra hermetikkfabrikken. To kvinner i arbeid ca. 1924]

Kvinne, Kvinner i arbeid, Arbeider, Hermetikkfabrikk, Sardinfabrikk, Hermetikfabrikker, Tredebord

Atelier KK

[Interiør fra Hermetikkfabrikken.]

1924-10-03

Kvinne, Kvinner i arbeid, Arbeider, Hermetikkfabrikk, Sardinfabrikk, Hermetikfabrikker, Tredebord

Atelier KK

[Interiør fra Hermetikkfabrikken.]

1924-10-03

Kvinne, Kvinner i arbeid, Arbeider, Hermetikkfabrikk, Sardinfabrikk, Hermetikfabrikker, Tredebord

Atelier KK

[Datert 3-10-24. Einar O. Hausvik & co. Hermetikk- og sildeoljefabrikk, Hetlevik på Askøy.]

1924-10-03

Kvinne, Kvinner i arbeid, Arbeider, Hermetikkfabrikk, Sardinfabrikk, Hermetikfabrikker, Tredebord

Atelier KK

[Interiør. En mann i arbeid. Røyking av brisling ca. 1924]

Arbeider, Hermetikkfabrikk, Sardinfabrikk, Hermetikfabrikker, Røykeovn

Atelier KK

[Interiør. Hermetikkboksverksted. Menn i arbeid. Hermetikkbokser lages]

1924-10-03

Arbeider, Hermetikkfabrikk, Sardinfabrikk, Hermetikfabrikker, Stansemaskin

Atelier KK

[Interiør fra fabrikken]

Arbeider, Tønne, Trebalje, Hermetikkfabrikk, Sardinfabrikk, Hermetikfabrikker

Atelier KK

[Interiør, Einar Hausvik hermetikkfabrikk]

1924-10-03

Fabrikkhall, Trekasse, Hermetikkfabrikk, Sardinfabrikk, Hermetikfabrikker

Atelier KK

[Interiør i Hermetikkfabrikken.]

1924-10-03

Gutt, Trekasse, Arbeider, Hermetikkfabrikk, Sardinfabrikk, Hermetikfabrikker, Autoklav, Sardinboks

Atelier KK

[Datert 3-10-24. Einar O. Hausvik & co. Hermetikk- og sildeoljefabrikk, Hetlevik på Askøy]

1924-10-03

Kvinne, Kvinner i arbeid, Arbeider, Hermetikkfabrikk, Sardinfabrikk, Hermetikfabrikker, Sardinboks

Atelier KK

[Interiør fra Hermetikkfabrikken]

1924-10-03

Kvinne, Kvinner i arbeid, Trekasse, Arbeider, Hermetikkfabrikk, Sardinfabrikk, Hermetikfabrikker, Pakkeri

Atelier KK

[Interiør. Hermetikkfabrikken. Kvinner og menn i arbeid ca. 1924]

Mann, Kvinne, Kvinner i arbeid, Trekasse, Arbeider, Hermetikkfabrikk, Sardinfabrikk, Hermetikfabrikker, Sardinboks, Falsemaskin

Atelier KK

[Interiør fra Hermetikkfabrikken]

1924-10-03

Kvinne, Kvinner i arbeid, Arbeider, Hermetikkfabrikk, Sardinfabrikk, Hermetikfabrikker, Pakkeri, Sardinboks

Atelier KK

[Interiør. Hermetikkfabrikken. Kvinner og menn i arbeid]

1924-10-03

Mann, Kvinne, Kvinner i arbeid, Arbeider, Hermetikkfabrikk, Sardinfabrikk, Hermetikfabrikker, Pakkeri, Falsemaskin

Atelier KK

[Interiør. Hermetikkfabrikken]

1924-10-03

Kvinne, Kvinner i arbeid, Arbeider, Hermetikkfabrikk, Sardinfabrikk, Hermetikfabrikker, Pakkeri, Sardinboks

Atelier KK

[Interiør. Hermetikkfabrikken. Mange kvinner i arbeid]

1924-10-03

Kvinne, Kvinner i arbeid, Arbeider, Hermetikkfabrikk, Sardinfabrikk, Hermetikfabrikker, Pakkeri, Sardinboks

K. Knudsen & Co.

Bergen: Nordnæs.

Postkort, Skole, Havnebod, Festning, Seilbåt, Kull-lager, Sardinfabrikk

Knud Knudsen & Co.

Bergen -U.S.F. Fabrikker.

Postkort, Dampskip, Havn, Skole, Havnebod, Fjordabåt, Sardinfabrikk, Hermetikfabrikker

Atelier KK

[Hetlevik]

Naust, Hermetikkfabrikk, Sardinfabrikk

Atelier KK

[Hetlevik]

Industribygning, Hermetikkfabrikk, Vik, Sardinfabrikk