Panteobligasjon 2


Hagbarth Falsen

Regnskap på forbruk og tinglysning 18. September 1821

1821-09-18

Obligasjon, Panteobligasjon, 1800-tallet, Regnskap, Pant, Forbruk

Hagbarth Falsen

Generalprokutør Falsens Regnskaper

Obligasjon, Panteobligasjon, 1800-tallet, Gård, Salg, Skjøte, Lønn, Næringsskatt, Brannkontigent, Forsikring, Kadett, Skatt, Skyld, Formueskatt, Enkekassen, Fattigskatt, Krigshospital, Skatteseddel, Leiekontrakt