Runeskrift 7


Sophus Tromholt

Fra Oldsagssamlingen i Reykjavik.

Museumshistorie, Runeskrift

Wilhelm Frimann Koren Christie

Antikvariske Optegnelser 6: [Runeskriften]

1800-tallet, Bergen, Bergens Museum, Runer, Runeskrift

Antikvariske Optegnelser 53

1800-tallet, Bergen, Bergens Museum, Runer, Runeskrift

Wilhelm Frimann Koren Christie

Antikvariske Optegnelser 91

1800-tallet, Bergen, Bergens Museum, Runer, Runeskrift

Wilhelm Frimann Koren Christie

Antikvariske Optegnelser 97

1800-tallet, Bergen, Bergens Museum, Illustrasjon, Runer, Runeskrift

Wilhelm Frimann Koren Christie

Antikvariske Optegnelser 101: [Runemynt i Bergens Museum]

1800-tallet, Bergen, Bergens Museum, Illustrasjon, Runer, Runeskrift

Wilhelm Frimann Koren Christie

Antikvariske Optegnelser 135

1800-tallet, Bergen, Bergens Museum, Illustrasjon, Runer, Runeskrift