Oversettelse 1


Christian Magnus Falsen

Oversettelse av norske utrykk til engelsk.

1800-tallet, Oversettelse