Vinsj 20


Lauritz Johan Bekker Larsen

[Pakkhusfundamenter]

Skip, Havn, Robåt, Arbeider, Steinmur, Pram, Steinhogger, Vinsj

Lauritz Johan Bekker Larsen

[Pakkhusfundamenter]

Skip, Havn, Robåt, Arbeider, Steinmur, Dykker, Steinhogger, Vinsj

Ukjent

[Dokken]

Mann, Sjøbod, Vinter, Arbeider, Pram, Vinsj

Ukjent

[Dokken]

Mann, Sjøbod, Vinter, Arbeider, Pram, Vinsj

Ukjent

Strømbroen

Folkemengde, Båt, Vinsj, Ambrotypi

Ukjent

Den siste sten bliver lagt paa nordre pakkhusblok paa strandsiden.

1905-02-23

Gruppeportrett, Arbeider, Vinsj, Stein

Ukjent

[Arbeidere på Strandsiden]

Gruppeportrett, Flagg, Arbeider, Vinsj, Stein

Atelier KK

[Foto av maskin, fra Fricks eftf.,G.Gran mekanisk verksted.]

Mekanisk verksted, Vinsj, Mekaniske verksteder

Atelier KK

[Foto av maskin,fra Fricks eftf.,G. Gran mekanisk verksted.]

Mekanisk verksted, Vinsj, Mekaniske verksteder

Atelier KK

[Foto av maskin, fra Fricks eftf.,G. Gran mekanisk verksted.]

Mekanisk verksted, Vinsj, Mekaniske verksteder

Atelier KK

[Foto av maskin,fra Fricks eftf.,G.Gran mekanisk verksted.]

Mekanisk verksted, Vinsj, Mekaniske verksteder

Atelier KK

[På dekket av "Albacora"]

Skipsdekk, Vinsj, Galeas

Atelier KK

[På dekket av Albacora. Detalj av vinsjen ca 1925]

Skipsdekk, Vinsj, Galeas

Atelier KK

[På dekket av "Albacora"]

Skipsdekk, Vinsj, Galeas

Atelier KK

[På dekket av "Albacora"]

Skipsdekk, Vinsj, Galeas

Atelier KK

[På dekket av "Albacora"]

Skipsdekk, Vinsj, Galeas

Atelier KK

[Vinsj på dekket på "Albacora"]

Skipsdekk, Vinsj, Galeas

Atelier KK

[Vinsj på dekket av "Albacora"]

Skipsdekk, Vinsj, Galeas

Atelier KK

[Vinsj på dekket av "Albacora"]

Skipsdekk, Vinsj, Galeas

Atelier KK

[Vinsj på dekket av "Albacora"]

Skipsdekk, Vinsj, Galeas