Not- og garnfabrikk 40


Ukjent

Reperbane og Notfabrik pr. Bergen

Reperbane, Not- og garnfabrikk, Spinneri

Knud Knudsen

Fra Vaarsildfisket ved Haugesund

Fiskebåt, Fisker, Not- og garnfabrikk, Sildefiske, Sildesteng, Blinker

Atelier KK

[Fagerheims Fabrikker A/S. Maskinsal for valsing og kapping av hamp 1922]

Verkstedsmaskin, Not- og garnfabrikk, Hamp, Drev- & traadfabrikker, Not- & garnfabrikker, Maskinsal

Atelier KK

[Fagerheims Fabrikker A/S.]

Verkstedsmaskin, Not- og garnfabrikk, Trådfabrikk, Drev- & traadfabrikker, Not- & garnfabrikker, Maskinsal

Atelier KK

[Fagerheims Fabrikker A/S. Hamphekleriet 1922]

Verkstedsmaskin, Not- og garnfabrikk, Hamp, Trådfabrikk, Drev- & traadfabrikker, Not- & garnfabrikker

Atelier KK

[Fagerheims Fabrikker A/S.]

Kvinne, Kvinner i arbeid, Not- og garnfabrikk, Trådfabrikk, Drev- & traadfabrikker, Not- & garnfabrikker, Maskinsal

Atelier KK

[Fagerheims Fabrikker A/S.]

Not- og garnfabrikk, Trådfabrikk, Drev- & traadfabrikker, Not- & garnfabrikker, Maskinsal

Atelier KK

[Fagerheims Fabrikker A/S. Interiør fra Kabelspinderiet 1922]

Not- og garnfabrikk, Trådfabrikk, Drev- & traadfabrikker, Not- & garnfabrikker, Maskinsal

Atelier KK

[Fagerheims Fabrikker A/S. Repslageriet 1922]

Mann, Reperbane, Not- og garnfabrikk, Trådfabrikk, Drev- & traadfabrikker, Not- & garnfabrikker

Atelier KK

[Fagerheims Fabrikker A/S. Fra repslageriet 1922]

Mann, Reperbane, Not- og garnfabrikk, Trådfabrikk, Drev- & traadfabrikker, Not- & garnfabrikker

Atelier KK

[Fagerheims Fabrikker A/S.]

Kvinne, Kvinner i arbeid, Not- og garnfabrikk, Trådfabrikk, Drev- & traadfabrikker, Not- & garnfabrikker, Maskinsal

Atelier KK

[Fagerheims Fabrikker A/S. Bøtersal. Notloft]

Mann, Fabrikkhall, Arbeider, Søyler, Not- og garnfabrikk, Garn, Trådfabrikk, Drev- & traadfabrikker, Not- & garnfabrikker

Atelier KK

[Fagerheims Fabrikker A/S. Interiør fra Snøretraadspinderiet 1922]

Not- og garnfabrikk, Trådfabrikk, Drev- & traadfabrikker, Not- & garnfabrikker, Maskinsal

Atelier KK

[Fagerheims Fabrikker A/S.]

Not- og garnfabrikk, Trådfabrikk, Drev- & traadfabrikker, Not- & garnfabrikker, Maskinsal

Atelier KK

[Fagerheims Fabrikker A/S. Annen etasje i reperbanen. Snøreloftet. 1922]

Reperbane, Not- og garnfabrikk, Trådfabrikk, Drev- & traadfabrikker, Not- & garnfabrikker

Atelier KK

[Fagerheims fabrikker A/S. Maskinsal for valsing og kapning av hamp 1922]

Not- og garnfabrikk, Hamp, Trådfabrikk, Drev- & traadfabrikker, Not- & garnfabrikker, Maskinsal

Atelier KK

[Fagerheims Fabrikker A/S. Lageret av not og garn over reperbanen 1922]

Lager, Not- og garnfabrikk, Garn, Trådfabrikk, Drev- & traadfabrikker, Not- & garnfabrikker

Atelier KK

[Fagerheims Fabrikker A/S.]

Lager, Not- og garnfabrikk, Trådfabrikk, Drev- & traadfabrikker, Not- & garnfabrikker

Atelier KK

[Fagerheims fabrikker A/S. Korkskjæreriet 1922]

Arbeider, Not- og garnfabrikk, Trådfabrikk, Drev- & traadfabrikker, Not- & garnfabrikker

Atelier KK

Eiendommen, Sandviken

Tegning, Reperbane, Not- og garnfabrikk, Repslagere, Not- & garnfabrikker

Atelier KK

Eiendommen, Sandviken

Tegning, Reperbane, Not- og garnfabrikk, Repslagere, Not- & garnfabrikker

Atelier KK

Eiendommen, Sandviken

Tegning, Reperbane, Not- og garnfabrikk, Repslagere, Not- & garnfabrikker

Atelier KK

[Parti fra Bryggen, Bergen]

Gate, Museum, Vindu, Gatelys, Repslager, Steintrapp, Forretningsgård, Fotospøkelse, Not- og garnfabrikk, Repslagere, Not- & garnfabrikker

Atelier KK

[Fagerheims Fabrikker A/S 1933]

Fabrikkhall, Reperbane, Not- og garnfabrikk, Not- & garnfabrikker

Atelier KK

[Fagerheims Fabrikker A/S 1933]

Fabrikkhall, Reperbane, Not- og garnfabrikk, Not- & garnfabrikker

Atelier KK

[Fagerheims Fabrikker A/S 1933]

Fabrikkhall, Reperbane, Not- og garnfabrikk, Not- & garnfabrikker

Atelier KK

[Interiør fra Fagerheims Fabrikker 1933]

Mann, Fabrikk, Arbeider, Tresko, Not, Not- og garnfabrikk

Atelier KK

[Interiør fra Fagerheims Fabrikker 1933]

Mann, Fabrikk, Arbeider, Tresko, Not, Not- og garnfabrikk

Atelier KK

[Interiør fra Fagerheims Fabrikker 1933]

Mann, Fabrikk, Arbeider, Not- og garnfabrikk, Maskin

Atelier KK

[Interiør fra Fagerheims Fabrikker 1933]

Mann, Fabrikk, Arbeider, Not- og garnfabrikk, Maskin

Atelier KK

[Interiør fra Fagerheims Fabrikker 1933]

Kvinne, Verkstedsmaskin, Kvinner i arbeid, Fabrikk, Not- og garnfabrikk, Not- & garnfabrikker

Atelier KK

[Interiør fra Fagerheims Fabrikker 1933]

Verkstedsmaskin, Fabrikk, Not- og garnfabrikk, Not- & garnfabrikker

Atelier KK

[Interiør fra Fagerheims Fabrikker 1933]

Verkstedsmaskin, Fabrikk, Reperbane, Not- og garnfabrikk, Not- & garnfabrikker

Atelier KK

[Interiør fra Fagerheims Fabrikker A/S 1933]

Kvinne, Fabrikkhall, Verkstedsmaskin, Kvinner i arbeid, Not- og garnfabrikk, Not- & garnfabrikker

Atelier KK

[Interiør fra Fagerheims Fabrikker A/S 1933]

Kvinne, Fabrikkhall, Kvinner i arbeid, Not- og garnfabrikk, Garn, Not- & garnfabrikker

Atelier KK

[Interiør fra Fagerheims Fabrikker A/S 1933]

Kvinne, Fabrikkhall, Kvinner i arbeid, Not- og garnfabrikk, Garn, Not- & garnfabrikker

Atelier KK

[Interiør fra Fagerheims Fabrikker 1933]

Mann, Verkstedsmaskin, Fabrikk, Repslager, Arbeider, Reperbane, Not- og garnfabrikk, Not- & garnfabrikker

Atelier KK

[Interiør fra Fagerheims Fabrikker A/S 1933]

Mann, Kvinne, Fabrikkhall, Verkstedsmaskin, Kvinner i arbeid, Not- og garnfabrikk, Not- & garnfabrikker

Atelier KK

[Interiør fra Fagerheims Fabrikker A/S 1933]

Mann, Kvinne, Fabrikkhall, Verkstedsmaskin, Kvinner i arbeid, Not- og garnfabrikk, Not- & garnfabrikker

Atelier KK

[Interiør fra Fagerheims Fabrikker A/S 1933]

Fabrikkhall, Verkstedsmaskin, Arbeider, Not- og garnfabrikk, Not- & garnfabrikker