1700-tallet 30


Simon Michelsen Steenholts Brev til Stiftsprovst Morten Reenberg, dat. Søllerød 23/10 1734.

1734-10-23

1700-tallet, Kulturhistorie, Brev, Religiøse skrifter m.m., Kirkehistorie, Religion vedk, Tale, Prester, Skoler vedk., Fordømmelse, Visitasjon

Libelli famosi et alia. (En samling av vers og prosa fra 17- tallet)

1700-tallet, Kulturhistorie, Religiøse skrifter m.m., Kirkehistorie, Religion vedk, Excerpter, Skrifter av blandet indhold, Dikt, Poesi, Prosa, Vers, En samling av vers og prosa fra 17-tallet, Forlik

Magnus Berg (Den berømmelige Konstner) hans Erklæring om Alterens Sacramente.

1700-tallet, Kirke, Kirker, Religiøse skrifter m.m., Kirkehistorie, Religion vedk, Magnus Bergs erklæring om alterens sakramente, Klage

Hans Mikkelsens Poetiske Efterretninger om Baron Holbergs Hendelser i Plutonis Riige.

1700-tallet, Dikt, Poesi, Poetiske efterretninger om baron Holbergs hendelser i Plutonis rige, Hans Mikkelsens poetiske efterretninger om baron Holbergs hendelser i Plutonis rige

Glarmesterlauget i Bergen

Indkomne brever m.m. 1745 - 1869

1800-tallet, 1700-tallet, Glass, Glarmesterlauget, Glarmester, Glassmester, Privilegier vedk.

Glarmesterlauget i Bergen

Indkomne brever m.m. 1745 - 1869

1800-tallet, 1700-tallet, Glass, Glarmesterlauget, Glarmester, Glassmester, Privilegier vedk.

Glarmesterlauget i Bergen

Indkomne brever m.m. 1745-1869

1800-tallet, 1700-tallet, Glass, Glarmesterlauget, Glarmester, Glassmester, Privilegier vedk.

Glarmesterlauget i Bergen

7. Diverse kvitteringer

1778-11-15

1700-tallet, Glass, Glarmesterlauget, Glarmester, Glassmester, Privilegier vedk.

Glarmesterlauget i Bergen

7. Diverse kvitteringer

1800-tallet, 1700-tallet, Glass, Glarmesterlauget, Glarmester, Glassmester, Privilegier vedk., 1600-tallet

Glarmesterlauget i Bergen

7. Diverse kvitteringer

1760-08-22

1700-tallet, Glass, Glarmesterlauget, Glarmester, Glassmester, Privilegier vedk.

Glarmesterlauget i Bergen

7. Diverse kvitteringer

1785-01-18

1700-tallet, Glass, Glarmesterlauget, Glarmester, Glassmester, Privilegier vedk.

Glarmesterlauget i Bergen

7. Diverse kvitteringer

1760-12-29

1700-tallet, Glass, Glarmesterlauget, Glarmester, Glassmester, Privilegier vedk.

Glarmesterlauget i Bergen

7. Diverse kvitteringer

1794-05-13

1700-tallet, Glass, Glarmesterlauget, Glarmester, Glassmester, Privilegier vedk.

Glarmesterlauget i Bergen

7. Diverse kvitteringer

1798-04-30

1700-tallet, Glass, Glarmesterlauget, Glarmester, Glassmester, Privilegier vedk.

Regnskap

1753-05-08

1700-tallet, Bergen, Malerlauget i Bergen

Regnskap

1700-tallet, Bergen, Malerlauget i Bergen

Regnskap

1700-tallet, Bergen, Malerlauget i Bergen

Regnskap

1762-08-10

1700-tallet, Bergen, Malerlauget i Bergen

Regnskap

1762-08-10

1700-tallet, Bergen, Malerlauget i Bergen

Regnskap

1700-tallet, Bergen, Malerlauget i Bergen

Regnskap

1764-08-12

1700-tallet, Bergen, Malerlauget i Bergen

Regnskap

1700-tallet, Bergen, Malerlauget i Bergen

Regnskap

1700-tallet, Bergen, Malerlauget i Bergen

Regnskap

1700-tallet, Bergen, Malerlauget i Bergen

Regnskap

1700-tallet, Bergen, Malerlauget i Bergen

Regnskap

1700-tallet, Bergen, Malerlauget i Bergen

Regnskap

1700-tallet, Bergen, Malerlauget i Bergen

Regnskap

1700-tallet, Bergen, Malerlauget i Bergen

Regnskap

1700-tallet, Bergen, Malerlauget i Bergen

Regnskap

1778-10-20

1700-tallet, Bergen, Malerlauget i Bergen