Posthus 39


Gustav Brosing

Rådstuplass. Posthuset og Rådhuset.

By- og småsteder, Rådhus, Kumlokk, Brostein, Trikkeskinner, Murhus, Posthus

Gustav Brosing

Rådstuplass. Eksteriør det nye posthuset.

Oversiktsbilde, By- og småsteder, Forretningsgård, Posthus

Gustav Brosing

Rådstuplass. Det nye posthuset.

Oversiktsbilde, By- og småsteder, Personbil, Forretningsgård, Buss, Lastebil, Posthus

Gustav Brosing

Bergen posthus, åpningen

By- og småsteder, Postkontor, Lastebil, Posthus, Postpakke, Postsekk, Postbil

Gustav Brosing

Det nye posthuset. Interiør

Interiør, Postkontor, Posthus, Postpakke

Gustav Brosing

Det nye posthuset. Interiør

Interiør, Posthus, Garderobe, Vask

Gustav Brosing

Det nye posthuset. Interiør.

Mann, Interiør, Postkontor, Posthus, Postsekk

Gustav Brosing

Det nye posthuset. Interiør.

Kvinne, Mann, Interiør, Postkontor, Posthus

Gustav Brosing

Det nye posthuset. Interiør.

Interiør, Postkontor, Skranke, Posthus

Gustav Brosing

Det nye posthuset. Interiør.

Kunst, Interiør, Postkontor, Posthus

Gustav Brosing

Det nye posthuset. Interiør.

Interiør, Postkontor, Skranke, Posthus

Gustav Brosing

Det nye posthuset. Interiør.

Interiør, Postkontor, Posthus

Gustav Brosing

Det nye posthuset. Interiør. Åpningen

Kvinne, Interiør, Postkontor, Skranke, Posthus, Vekt

Gustav Brosing

Det nye posthuset. Interiør. Åpningen.

Interiør, Postkontor, Skranke, Posthus, Vekt

Gustav Brosing

Det nye posthuset. Interiør.

Interiør, Postkontor, Posthus, Postpakke, Postsekk, Postbud

Gustav Brosing

Det nye posthuset. Interiør. Åpningen.

Kvinne, Interiør, Postkontor, Posthus, Postpakke, Postsekk, Hylle

Gustav Brosing

Det nye posthuset. Åpningen.

Mann, Posthus, Postsekk

Gustav Brosing

Det nye posthuset. Åpningen.

Mann, Interiør, Postkontor, Posthus, Postpakke

Gustav Brosing

Det nye posthuset. Åpningen.

By- og småsteder, Postkontor, Lastebil, Posthus, Postpakke, Postsekk, Postbil

Bergen. Raadhuset-Posthuset

Gate, Rådhus, Brostein, Trikkeskinner, Posthus

J. Meulmann

Gate, Rådhus, Brostein, Trikkeskinner, Buss, Trikk, Posthus

Oppi kortforlag

Bergen. Posthuset - Raadhuset

Postkort, Rådhus, Posthus

John Floor

Stavanger. Posthuset.

Postkort, Gatelys, Posthus

Enoch Djupdræt

[Hovedpostkontoret i Bergen.]

Trikkeskinner, Buss, Eksteriør, Trikk, Fotospøkelse, Posthus

Enoch Djupdræt

[Hovedpostkontoret i Bergen.]

Personbil, Buss, Klokke/ur, Eksteriør, Posthus

Enoch Djupdræt

[Hovedpostkontoret i Bergen.]

Trikkeskinner, Buss, Eksteriør, Posthus

Enoch Djupdræt

[Hovedpostkontoret i Bergen.]

Personbil, Trikkeskinner, Buss, Eksteriør, Fotospøkelse, Posthus

Enoch Djupdræt

[Hovedpostkontoret i Bergen.]

Trikkeskinner, Buss, Eksteriør, Fotospøkelse, Posthus

Enoch Djupdræt

[Hovedpostkontoret i Bergen.]

Brostein, Trikkeskinner, Buss, Eksteriør, Trikk, Posthus

Knud Knudsen

Posthuset i Bergen

Posthus

Atelier KK

Olav Kyrres gate

By- og småsteder, Sykkel, Barnevogn, Personbil, Posthus, Holdeplass

Atelier KK

[Interiør spiserom, Posthuset, Domkirkegaten 1]

Kvinne, Mann, Kvinner i arbeid, Posthus, Spiserom, Post-Telefon-Telegraf

Atelier KK

[Tre kvinner i arbeid, Posthuset, Domkirkegaten 1]

Kvinne, Kvinner i arbeid, Postkontor, Posthus, Vekt

Knud Knudsen

[posthuset i Domkirkegaten]

Posthus

K. Knudsen & Co.

Bergen: Raadhuset

By- og småsteder, Postkort, Gate, Rådhus, Posthus

Atelier KK

Bergen- Rådstueplass

Folkemengde, By- og småsteder, Postkort, Rådhus, Trikk, Posthus

Atelier KK

På Nordkap

Bygninger, Posthus

Atelier KK

Posthuset i Hornviken

Posthus

Atelier KK

Posthuset på Nordkapp

Landskap, Posthus