Salg 4


C. W. Røsner

Brev fra C. W. Røsner til Hagbarth Falsen 18. januar 1826

1826-01-18

Obligasjon, Gjeld, 1800-tallet, Salg

Diverse kvitteringer 1825-1826

1800-tallet, Gårder, Salg, Kvittering, Betaling

Hagbarth Falsen

Brev til Herr Krigsråd Ulick 2. november 1825. Trolig skrevet av Hagbarth Falsen.

1825-11-07

Gjeld, 1800-tallet, Gårder, Salg

Hagbarth Falsen

Generalprokutør Falsens Regnskaper

Obligasjon, Panteobligasjon, 1800-tallet, Gård, Salg, Skjøte, Lønn, Næringsskatt, Brannkontigent, Forsikring, Kadett, Skatt, Skyld, Formueskatt, Enkekassen, Fattigskatt, Krigshospital, Skatteseddel, Leiekontrakt