Utgift 1


Christian Magnus Falsen

Utskrift av Nordre Bergenhus Amts kopibok

1800-tallet, Tyveri, Regjeringen, Grunnloven, Utgift