Oldsaker 2

Samlinger knyttet til Oldsaker

Disse samlingene er ikke tilgjengelig i Marcus, men du kan finne mer informasjon i den gamle Manuskriptkatalogen (pdf).

  • ubb-ms-0883

Fortegnelse over Doubletterne i det kgl. Norske VidenskabersSelskabs Bogsamling

Katalog, 1800-tallet, Norge, Historie, Fortegnelser, Oldsaker