Lagmenn 1


Optegnelser om Bergens og Gulathings Lagmænd ned til 1700.

1800-tallet, Bergen, Museumshistorie, Museologi, Historie, Bergen museum, Lagmenn, Gulatinget