Antikvariske opptegnelser 6


Lorentz Diderich Klüwer

Antiqvariske Iagtagelser paa en Reise gjennem Dele af det norden- og søndemfjeldske Norge i Aaret 1823.

Tegninger, Antikvariske opptegnelser, Tønsberg, Prestegjeld, Antikvariske tegninger, Kirke, Kirker, Kirkevinduer, Kors, Gravsteiner, Drikkehorn, Kristendom

Lorentz Diderich Klüwer

Særtrykk av Vestfold-Minne 1967, "Antikvariske Iagtagelser" 1823 av L.D. Klüwer.

Tegninger, Gårder, Antikvariske opptegnelser, Tønsberg, Prestegjeld, Gravplasser, Antikvariske tegninger, Kirke, Kirker

Lorentz Diderich Klüwer; Jacob Neumann

Antiqvariske Iagtagelser paa en Reise gjennem Dele af det norden- og søndemfjeldske Norge i Aaret 1823.

Norge, Antikvariske opptegnelser, Gravplasser, Antikvariske tegninger, Kirke, Kirker

Wilhelm Frimann Koren Christie

Gjenpart af Toldinspecteur, Stiftamtmand Christies antikvariske og nogle andre Optegnelser. (Med Penne Tegninger) 1

1800-tallet, Historie, Antikvariske opptegnelser

Wilhelm Frimann Koren Christie

Gjenpart af Toldinspecteur, Stiftamtmand Christies antikvariske og nogle andre Optegnelser. (Med Penne Tegninger) 2

1800-tallet, Historie, Antikvariske opptegnelser

Wilhelm Frimann Koren Christie

Gjenpart af Toldinspecteur, Stiftamtmand Christies antikvariske og nogle andre Optegnelser. (Med Penne Tegninger) 3

1800-tallet, Historie, Antikvariske opptegnelser